Příkladem může být sobotní Den krkonošských řemesel. „Je to tradiční akce, kterou vždy tak trochu shrnujeme naši roční činnost, kdy pořádáme kurzy lidových řemesel,“ říká Martina Poliaková. Vedle pletení košíků, točení na kruhu, drátování i výroby korálkových šperků tu ale byla vidět i technika, která s tradicemi Krkonoš nemá nic společného. „Je to japonská metoda výpalu zvaná Raku. Vzniká tím zajímavý povrch keramických předmětů a každý kus je originál,“ vysvětlila Poliaková.

Nechyběla ani prohlídka zdejšího muzea, kde se nachází několik druhů tkalcovských stavů, kolovraty i pomůcky na zpracování lnu a vlny. Muzeum lze navštívit nejen v rámci krkonošských řemesel, ale po celý rok. Je však třeba se předem domluvit. Každému se zde totiž věnují individuálně. Návštěvníci si tu mohou třeba ze lnu vyrobit provázek, vyzkoušet si předení i tkaní a přidat svůj díl do zdejšího nekonečného koberce. Kontakty lze nalézt na stránkách www.dumpodjasanem.cz.

Zdejší činnost je zaměřena především na propagaci lidových řemesel. „Jsme přesvědčeni, že mají velký význam relaxační i socializační,“ dodává Poliaková.
V plánu je proto i další rozšiřování. Příští rok by se měly některé exponáty z depozitáře přestěhovat do stodoly, kde bude k vidění stará škola, starý kupecký krám, tkalcovská místnost a podobně.

Součástí činnosti Domu pod jasanem jsou i rekvalifikační kurzy. Plést košíky se tu na〜učil například nevidomý pán, který svou zručnost nyní uplatňuje v chráněné dílně. Kurzy mohou být vhodné třeba pro lidi, pečující o osobu blízkou. Rekvalifikace se týkají oborů ruční tkadlec, košíkář a výroba krkonošských suvenýrů.

Za činností Domu ale nemusíte jen do Voletin. Výtvarné kurzy pořádají po dobu letních prázdnin také každý pátek od 15 hodin v Dolcích. Zkusit si tu můžete třeba malbu na trička, výrobu korálkových drobností, malování keramických zápichů a podobně. Dílny jsou určeny i pro malé děti.