Můžeme je vidět nejen při cestách ve volné krajině, ale také ve městech a vesnicích. Za každou památkou je ukrytý příběh.

Své místo mají leckde také památníky padlým ve velké válce, které vznikaly v oblastech českých, německých i smíšených.

Památku vojáků, většinou bojujících v uniformě habsburské monarchie, připomínají pomníky s národní symbolikou - lvem či lípou - sokolskými nebo legionářskými atributy.