Pravděpodobně dojde také k uzavření cesty mezi Žirčí a Zbožím. „Žádáme občany o respektování dopravního značení a případných dalších zákazů vstupu,“ upozornil místostarosta Dvora Králové nad Labem Vítězslav Šturma. Zaplaveny byly také louky ve Verdeku a Vorlechu, stejně jako Hrubá luka. Zástupci města i nadále monitorují situaci ve spolupráci s městskou policií a dobrovolnými hasiči.

Třetí stupeň povodňové aktivity platí také ve Stanovicích, Vestřevi a Rudníku. Hladina Labe na přehradě Les Království kvůli intenzivním srážkám vystoupala a v pondělí dopoledne přesáhla rozhodnou hranici 180 centimetrů, odpoledne dosáhla až 194 cm, ve Stanovicích dokonce na 335 centimetrů. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před povodňovou bdělostí a pohotovostí.

Při velké povodni v červnu 2013 teklo ve Vestřevi 272 metrů krychlových za vteřinu, v ponděí ve 13 hodin to bylo 148 metrů krychlových. Hladina Labe tve Vestřevi dosáhla v pondělí po poledni na 258 centimetrů, hranice třetího povodňového stupně je 160 centimetrů. V Labi pod přehradou Les Království vystoupala hladina na 194 cm, teklo tam 100 metrů krychlových vody za vteřinu. Při povodni v roce 2000 to bylo až 375 metrů krychlových za vteřinu.

„V pondělních dopoledních hodinách jsme v severních horských oblastech a v Podkrkonoší zaznamenali srážky 5 až 10 mm, na ostatním území byly většinou nižší. V současné době se v naší územní působnosti srážky již nevyskytují. Nemáme informace o výskytu mimořádných situací na vodních tocích, významný rozliv vody mimo koryta toků nepředpokládáme,“ uvedl ve 14 hodin vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.