Už šestým rokem jim může veřejnost vzdát hold nominací do akce Den D – Ocenění dobrovolníků Východních Čech. Při něm jsou nejlepší z nich odměněni keramickými soškami a věcnými dary.

Nechybí kulturní program, letos tu mimo jiné zahraje Pavel Dobeš. V minulých letech si už cenu odnesli někteří zástupci našeho regionu. Jejich počet můžeme rozšířit všichni, pokud je nominujeme. Navrhnout dobrovolníka může každý, nejen ten, kdo jeho služby využívá. Cílem akce je ale nejen ocenit nezištnou pomoc, ale zároveň dobrovolnictví propagovat a získat pro tuto činnost další lidi. „Dobrovolník je každý, kdo bez nároku na odměnu pomáhá druhým. Dobrovolníky najdeme nejčastěji v sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a výchovné oblasti. Na území obou východočeských krajů jich působí tisíce. Každoročně vybereme několik zajímavých dobrovolnických osobností, které si odnesou keramickou sošku anděla ze severomoravského uměleckého ateliéru Černá kočka a další věcné dary. Jestli znáte ve svém okolí nějakého dobrovolníka, neváhejte a nominujte jej prostřednictvím on-line formuláře na www.den-d.eu/nominace. Nominační listy je možné též stáhnout z adresy www.den-d.eu,“ vysvětluje Jan Machek, ředitel obecně prospěšné společnosti Terra nostra – malebný kraj, o.p.s., která je pořadatelem galavečera.
Nominace budou přijímány až do 8. března 2010. Pak zasedne odborná komise, která vybere kandidáty na ocenění.