Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve středu 2. srpna zahájilo avizovanou rekonstrukci mostu ve Volanově, která si vyžádá čtyřměsíční uzavírku na silnici I/16. „Stavební práce začínají ve středu 2. srpna frézováním,“ řekla Deníku Petra Drkulová, mluvčí krajské Správy ŘSD.

Zdroj: Youtube

Na Struze si vyžádala dopravní uzavírku rekonstrukce 46 metrů dlouhé skleněné lávky, která spojuje centrum města s Kryblicí. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou silnice Na Struze v srpnu, říjnu a listopadu. Hlavní konstrukce skleněné lávky v Trutnově by měla být instalována do začátku zimy. Poté budou práce pokračovat v závislosti na klimatických podmínkách. Město počítá se zimní přestávkou a dokončením v příštím roce.

ŘSD zbourá most ve Volanově před odbočkou na Dolce. Dopravní uzavírka začne 27. července.
Při dopravní uzavírce ve Volanově dostanou obyvatelé Trutnova výjimku

Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou ulice Na Struze od úterý 1. srpna do 31. srpna kvůli odmontování skel a demontáži lávky a následně od 9. října do konce listopadu kvůli instalaci nových částí konstrukce. Mezitím bude puštěn obousměrný, ale zúžený provoz se sníženou rychlostí pro osobní automobily a autobusy. Nákladní doprava povede po celou dobu přes Úpské nábřeží. „Pro pěší, kteří byli na trasu přes lávku zvyklí, zřídíme dočasný přechod pro chodce, který propojí uličku K Příkopu vedoucí z Jihoslovanské ulice s ulicí Pod Sadem,“ upřesnil starosta Trutnova Michal Rosa.

V době těchto uzavírek se změny dotknou také provozu MHD Trutnov. Zastávka Na Struze nebude obsluhována a nahradí ji zastávka v Žižkově ulici. Také meziměstská autobusová doprava dočká změn. Radnice upozorňuje, že je bude nutné sledovat výlukové jízdní řády nebo webové stránky Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje dopravakhk.cz.

Vizualizace nové skleněné lávky v Trutnově v ulici Na Struze.
Trutnov začne s opravou skleněné lávky Na Struze, řidiče čeká úplná uzavírka

Opravu skleněné lávky si vyžádal její nevyhovující technický stav. „Lávka se stala významným prvkem pěší a cyklo dopravy v Trutnově. Bohužel zcela dosloužila a už několik let jsme fungovali v nouzovém režimu. Dotace pokryje významnou část investičních nákladů. Věřím, že dočasné nepohodlí pro řidiče a chodce, které bude s opravou spojené, stojí za výsledek,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa. Radnice získala dotaci 24 milionů Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Největší změnou bude barevné provedení skleněné lávky, které bude světlé.

Další úplná uzavírka se připravuje v Trutnově na příští týden. Od pondělí 7. srpna do pátku 11. srpna bude uzavřena Voletinská ulice kvůli opravě železničního přejezdu v Poříčí, kterou provádí Správa železnic. Objízdná trasa povede ulicemi Náchodská a Polská.

Mapka uzavírky ve Voletinské ulici v Trutnově.Mapka uzavírky ve Voletinské ulici v Trutnově.Zdroj: Město Trutnov

Od středy 2. srpna úplná uzavírka ve Volanově

Ve středu 2. srpna zahájilo ŘSD po řadě odkladů opravu ve Volanově na silnici I/16 na hlavním tahu Trutnov - Jičín, kde zbourá most před odbočkou na Dolce. "V rámci opravy, jejíž dokončení je v plánu na konci listopadu, proběhne demolice stávajícího mostu a následně výstavba nového mostu. Součástí budou nové základy, opěry, nosné konstrukce, římsy, zádržný systém, vozovka i přeložka ČEZ," informovalo ŘSD. Rekonstrukce bude stát 7,4 milionu korun bez DPH.

Během uzavírky budou mít výjimku obyvatelé Trutnova, kteří budou moct stavbu objet přes ulici U Sokolovny. „Provoz bude kyvadlový, řízený semafory. Budou tudy moci projíždět pouze občané Trutnova. Doporučujeme proto všem, aby u sebe měli občanský průkaz, kde mají uvedené trvalé bydliště, kvůli ověření při případné kontrole ze strany Policie ČR,“ vysvětlil David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

Ostatní řidiči musí využít objízdné trasy, protože ulice U Sokolovny kapacitně nepojme veškerou současnou dopravu. Obyvatelé Vlčic, Pilníkova, Starých Buků a Chotěvic budou moct jezdit přes Vlčice a po Vlčické ulici. Stejnou trasou bude projíždět také veřejná meziměstská autobusová doprava. Ostatní vozidla budou vedena přes Hostinné.

Po dobu opravy mostu v Jičínské ulici bude MHD Trutnov zachována, ovšem v lehce pozměněném režimu. Cestující jedoucí linkou č. 2 si na zastávce Trutnov, průmyslová zóna (u továrny Vitesco Technologies) přesednou do menšího autobusu, který projede přes semafory ulicí U Sokolovny. V opačném směru si cestující přesednou na této zastávce z menšího do klasického autobusu.

Kompletně bude také uzavřena Rekreační ulice v úseku od křižovatky na Dolníky po tábor M.A.S.H., a to pevnou zábranou. Komunikace bude přístupná pouze pěším a cyklistům. „Tuto cestu využívají cyklisté a chodci, často maminky s kočárky nebo s dětmi, směřující do kempu Dolce. S ohledem na jejich bezpečnost, aby nedošlo ke střetům, jsme se rozhodli tuto komunikaci uzavřít pro případ, že by si z ní někdo chtěl udělat alternativní objízdnou trasu. Tato komunikace takovému provozu zkrátka nevyhovuje,“ uvedl David Jelínek.

Začala kompletní uzavírka v Bernarticích

V Bernarticích začala v úterý 2. srpna úplná uzavírka silnice I/16, která vede na trase od Zlaté Olešnice až po konec obce Bernartice ve směru na Královec. ŘSD tam zahájilo rekonstrukci vozovky, která potrvá do 31. října. Uzavírka začíná od cesty na kopec Olešňák, celý úsek v Bernarticích je uzavřený. Objížďka vede přes Babí. „Místním občanům a vlastníkům nemovitostí v obcích Bernartice, Zlatá Olešnice, Lampertice a Královec a dopravní obsluze včetně linkových autobusů bude průjezd stavbou povolen,“ konstatoval starosta Bernartic Radek Hojný.

ŘSD zahájilo 2. srpna rekonstrukci silnice I/16 na silnici ze Zlaté Olešnice do Bernartic.ŘSD zahájilo rekonstrukci silnice I/16 v Bernarticích.Zdroj: ŘSD

Po dobu uzavírky dojde k přesunům některých autobusových zastávek. V první etapě bude přesunuta zastávka Bernartice, nám. do dvou míst, Lampertické/Křenovské spoje budou zastavovat u čp. 32 poblíž železničního viaduktu, Královecké spoje pak u čp. 102 blíže k Jutě. Spoje z/do Křenova zastaví z důvodu zajištění přestupů na obou přesunutých zastávkách.

V dalších etapách dojde k přesunu zastávek Bernartice, Juta a Bernartice, kolonie. Tyto přesuny budou provedeny podle postupu stavby, předpokládá se od 11. září přesun zastávek Juta a od 9. října přesun zastávek kolonie.

ŘSD zahájilo 2. srpna rekonstrukci silnice I/16 na silnici ze Zlaté Olešnice do Bernartic.Objížďka při rekonstrukci silnice I/16 v Bernarticích vede přes Babí.Zdroj: ŘSD