Cenu předali prezidenti ERN Landrat Bernd Lange a Piotr Roman a předseda Regionálního sdružení ERN Martin Půta na začátku prosince v Jelení Hoře v sousedním Polsku.

Euroregion Neisse – Nisa – Nysa v roce 2011 oslavil 20. výročí svého vzniku. Jako první institucionalizovaná příhraniční spolupráce ve Střední a Východní Evropě se stal jedním ze základů rozšíření Evropské unie v roce 2004.

Nepochybná úloha euroregionů v odbourávání bariér, mj. oslabováním stereotypů v příhraničních oblastech téměř na celém kontinentu, zdůrazňuje význam iniciativy z roku 1991, která proběhla na trojmezí České republiky, Německa a Polska. Dnes, z hlediska budování většího Společenství, zavedení schengenského prostoru, realizace velkého množství velkých a malých iniciativ parlamentních, vládních, samosprávných, nevládních i občanských sfér, které přispěly k zásadní změně kvality života v podmínkách udržitelného rozvoje, lze hovořit o úspěšném experimentu s názvem Euroregion Neisse – Nisa – Nysa.

V roce 2004 byla založena expertní skupina EUREX – Přeshraniční krizová spolupráce, která spojuje složky Integrovaného záchranného systému Euroregionu Nisa. Členy této skupiny jsou zástupci hasičských záchranných sborů, zdravotnických záchranných služeb a útvarů krizové připravenosti na všech stranách hranice ERN. V rámci česko - polského projektu získala Zdravotnická záchranná služba LK v roce 2010 dva nové sanitní vozy, které slouží v příhraničí, a to v Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantu.

(mar)