Lektor Adam Kecek z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy žákům přiblížil, jaké zdroje energie máme k dispozici, jaká je cena jejich využití nebo odmítnutí. Zabýval se například i otázkou, jak zajistit dostatek elektřiny v noci a za bezvětří, když sluneční a větrné elektrárny nevyrábějí.

Velký zájem vzbudily praktické ukázky. Například měření radioaktivity okolního prostředí, předmětů a lidského těla přenosným dozimetrem, zvaným žehlička. Žáky zaujal i pokus s fotovoltaikou. Vyzkoušeli si, jakým způsobem je možné, s nadsázkou řečeno - přeměnit špinavou energii na čistou zelenou. Pomocí svítilny mobilu roztočili vrtulku na fotovoltaickém panelu, který elektřinu vyrábí přímou přeměnou slunečního světla.

Na besedě se lektor věnoval i složitým otázkám. Například zda mají všichni lidé stejné právo na energii, jestli je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby elektřiny, nebo jaká jsou rizika spojená s výrobou energie.

Z představení Prodané nevěsty v Polici nad Metují.
Prodaná nevěsta je opět skoro vyprodaná