Tato oblast je ošetřena na naší škole prováděním nezávislého testování společností SCIO. Jen dlouhodobé výsledky nám ukážou, jak umí naši učitelé pracovat se žáky. Nejde nám ani tak o srovnání s jinými školami (různé sociálně ekonomické prostředí), ale jde o to, zda se třída jako celek a žáci posouvají ve svých znalostech.

Poslední výsledky devátých tříd přinesly žákům i jejich učitelům radost z dobře odvedené práce. Oproti jejich průměrným výsledkům v matematice z 6. třídy, v současnosti jsou jejich výsledky špičkové. Mimo jiné to znamená, že naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování oblasti matematiky. Výsledky této třídy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné a máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol.

Dnes nám ale neudělala radost jen devátá třída, ale i šestá. Konkrétně Adéla Šleisová, která se svými výsledky v matematice, českém jazyce a v oblasti studijních předpokladů řadí k nejlepším v Královéhradeckém kraji. Její spolužáci, Robert Hamšík (dosáhl stejného úspěchu v českém jazyce) a Michala Janebová (má nejlepší výsledek v matematice) nás svými výsledky také velmi potěšili.Dalo by se říci, že jsme běžnou základní školou, ale tyto úspěchy ukazují na dobrou práci učitelů a jejich individuální přístup ke všem žákům dle jejich potřeb a schopností.

Široká nabídka práce na různých projektech od školní, přes krajskou, až po mezinárodní působnost určitě ovlivňuje tyto výsledky a přístup žáků ke vzdělávání.

Vedení školy blahopřeje všem žákům k jejich dosaženým výsledkům.

Alena Čiháková