V sousední Lubawce totiž probíhá výstavba kompostárny. „U nás zatím počítáme s likvidací odpadu vzniklého z údržby veřejné zeleně. Proto již v příštím měsíci dojde k nákupu multifunkčního stroje na sekání a sběr trávy a také šesti velkoobjemových kontejnerů.

Ty budou sloužit nejen Technickým službám, ale i občanům Žacléře. Například pro uložení trávy ze zahrádek či okolí domů,“ potvrdil Daniel Luštinec, ředitel Technických služeb. Pět z nich bude stabilně rozmístěno po městě, většinou v blízkosti zahrádkových osad, jeden bude mobilní pro okolní obce.

Projekt pro region se sto tisíci obyvatel

Vývoz kontejnerů a zpracování bioodpadu ze Žacléře bude plně v polské režii. Roční objem je odhadován na 460 tun, přičemž 1 tuna přijde město na 290 korun.

Projekt není určen pouze pro Lubawku a Žacléř, ale na polské straně pokryje oblast působnosti firmy Sanikom, což je region se 100 tisíci obyvateli. Na české straně jde především o mikroregion Žacléřsko. Většinu finančních prostředků poskytla Evropská unie, z operačního programu přeshraniční spolupráce. „Celkový rozpočet se pohybuje kolem 28 milionů korun bez daně. Na nás připadá 520 tisíc, z toho dotace je 85 procent,“ doplnil Luštinec.

Kapacita se zvýší na trojnásobek

V následujících letech pak čeká kompostárnu navýšení kapacity zhruba na trojnásobek. Ze současných 3 tisíc tun ročně na zhruba 9300. A pokud se polské straně povede sehnat další peníze, mohla by tu vzniknout i třídírna komunálního odpadu.