Žáci škol právě nyní vystupují jako vyslanci různých států na těchto konferencích, které se konají ve stejném termínu (od 26. 11. do 7.12.), jako klimatická konference OSN.

Školáci vytvořili klimatické týmy a dostali za úkol zjistit situaci své země. Získané materiály mohli v průběhu projektu konzultovat s žáky v Polsku a Velké Británii. Vyvrcholením práce jsou právě simulované konference.

Středisko Sever je pořádá v ve třech městech: dnes na krajském úřadu v Hradci Králové, zítra v krajské vědecké knihovně v Liberci a 5. prosince v Litoměřicích. Do práce jsou zapojeny i školy z trutnovského regionu. Konkrétně ZŠ Lány Úpice, ZŠ Horní Maršov, ZŠ. kpt. Jaroše Trutnov a ZŠ Školní Vrchlabí.

Cílem je poskytnout mladým lidem příležitost k rozvoji znalostí a kritického uvažování ohledně klimatických změna a metod k omezování jejich vlivů.