Domov pro seniory v Žacléři bude součástí nové organizace s názvem Rýchorské domovy sociální péče, krajská příspěvková organizace. Nový název schválili zastupitelé Královéhradeckého kraje 11. září 2023. Mění se tak původní název a sídlo Domova důchodců Lampertice a nový žacléřský domov pro seniory se v budoucnu stane centrálním pro objekty organizace.

„Investicemi a modernizací krajských zařízení podobného charakteru chceme starším občanům zajistit šťastné a důstojné prožití seniorského věku, odlehčit namáhavou práci pečovatelům a zdravotnímu personálu, ale také minimalizovat budoucí provozní náklady těchto zařízení,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Domov mladých horníků sloužil ve druhé polovině 20. století ze dvou třetin k ubytování hornických učňů, v další části figurovala jídelna s velkou kuchyní, kde se vařilo pro učně, zaměstnance hornického učiliště i veřejnost. Po ukončení těžby uhlí v Žacléři v roce 1992 budova na chvíli sloužila jako turistická ubytovna. Poté ale dlouho chátrala.

Domov pro seniory v Žacléři a jeho vybavení odpovídá současným trendům. Hlavní jídelna v přízemí s výhledem do parku může zároveň sloužit jako multifunkční místnost například pro konání akcí nebo školení personálu. Kuchyň v moderním stylu stravování splňuje nejpřísnější technologické a hygienické normy. Upřednostňuje vysoký stupeň automatizace, který umožňuje vaření i v nočních hodinách. Celý kuchyňský provoz doplňují sklady, chladící a mrazicí boxy. Také prádelna domova odpovídá nejpřísnějším hygienickým normám a dělí se na takzvanou špinavou a čistou část oddělenou přes filtr. K vybavení náleží tři velkoobjemové pračky, sušičky a mandl.

„Nový domov pro seniory nabízí 42 trvalých lůžek a 10 míst odlehčovací služby pro osoby se sníženými schopnostmi, která doposud na Trutnovsku chyběla. Tu mohou využít rodinní příslušníci starající se o seniora se sníženými schopnostmi v domácím prostředí a nyní potřebují dočasně pomoci například kvůli změně svého zdravotního stavu nebo si alespoň chvíli odpočinout,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Výstavba domova pro seniory v Žacléři je po dvou letech u konce.
To je změna! Z domova hornických učňů je budova pro seniory za 170 milionů

Budova domova má pět podlaží, suterén, přízemní patro a tři nadzemní. Na každém patře je terasa pro relaxaci klientů i společenská místnost vybavená indukční smyčkou pro zesílení příjmu naslouchadel u osob se sluchovým postižením. Součástí jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů je hygienické zázemí. Více jak polovina pokojů disponuje zvedacím zařízením pro imobilní klienty, další pokoje mají lůžka s laterálním náklonem pro komfortnější pobyt.

Královéhradecký kraj začal se stavbou domova pro seniory v Žacléři již v září 2020, a to přestavbou objektu bývalé ubytovny. Po odhalení nosných konstrukcí a provedení sond bylo nutné původní objekt zbourat a postavit zcela nový. „S celkovými náklady na stavbu nového objektu za více jak 166 milionů pomohla dotace ministerstva práce a sociálních věcí 60 miliony korun a za pořízení vnitřního vybavení jsme zaplatili dalších 15 milionů korun. Za získání dotace, ale i za celou administraci náročného projektu chci poděkovat pracovníkům Centra investic, rozvoje a inovací,“ upřesnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice. Na akci se také podílelo i město Žacléř, a to rekonstrukcí zpevněných ploch a provedením dalších venkovních úprav za 3,5 milionu korun.