„Celkem jsme zaregistrovali 13 projektů, a to do pěti z osmi kategorií (fichí). Takže opět zůstaly tři fiche nenaplněné. Celkový požadavek na dotaci je téměř 4,8 milionu korun," informovala Kateřina Valdová.

Žádosti teď budou procházet administrativní kontrolou a doplňováním nedostatků ze strany žadatelů. „Pak je odešleme členům hodnotitelské komise, kteří podklady prostudují. Ve dvou dnech (18.až 19. února) bude ve Rtyni v Podkrkonoší probíhat veřejná obhajoba projektů. Tentokrát ale v Kině na Rychtě," dodává Kateřina Valdová, administrátorka projektů.

Například v kategorii Infrastruktura a zlepšování vzhledu obcí žádají Havlovice o podporu na zkvalitnění údržby veřejné zeleně, Rtyně se snaží získat peníze na obnovu hřbitovní zdi. Ke zlepšení občanské vybavenosti má přispět projekt Maršova u Úpice (opravy přízemí kulturního domu), Velkých Svatoňovic (rekonstrukce areálu u školy), TJ Sokol Suchovršice (venkovní hřiště s umělým povrchem. Do kategorie Kulturní dědictví venkova patří třeba žádost Regionálního zemědělského muzea Radeč na rekonstrukci objektu. V Podpoře drobného podnikání usiluje MVDr. Julie Kultová o pomoc při realizaci II. etapy veterinární pohotovostní výjezdové služby.