V současné době probíhá rekonstrukce Pavilonu lidoopů, v němž by po dokončení měly žít nejen gorily, ale také další opice. Přestavba přijde na necelých 23 milionů korun, termín dokončení je v červenci.

„Snažíme se obnovovat jednotlivé pavilony v zoo podle toho, jak vznikaly. Jedním z posledních byl právě Pavilon lidoopů, který byl realizován v letech 1972 až 1984,“ uvedla ředitelka zahrady Dana Holečková.

Jedná se o generální rekonstrukci

Pavilon technologicky nevyhovoval, nefungoval topný systém, byl energeticky zbytečně náročný a chovatelsky problematický. „Před pěti lety přišli zoologové s myšlenkou chovu goril. Jediným řešením však bylo pavilon přestavět, aby zvířata měla více prostoru. Začali jsme shánět peníze a projektovat nový pavilon,“ vysvětlila Dana Holečková a pokračovala: „Část pavilonu zůstává, jedná se o generální rekonstrukci původního objektu. Nové výběhy ale budou dvojnásobné.“

Rozvoj a podpora turismu v kraji

Stavba přijde na zhruba 23 milionů korun bez DPH. „Na rekonstrukci jsme získali dotaci z evropských peněz, jež pokryje 85 procent nákladů. Jedná se o akci zařazenou do projektu Turistický cíl – Pavilon goril. Ten je zase součástí projektu Kuks – Granátové jablko. Je to dotační titul, který je vázán na turismus, a finance tak nelze použít na něco jiného než na rozvoj a podporu turismu v kraji a na Královédvorsku,“ vysvětlila Dana Holečková. Součástí pavilonu tedy bude informační systém s obrazovkami, na kterých poběží různé filmové smyčky. Jedna z nich bude prezentovat Kuks a zvát turisty k jeho návštěvě.

Více než tři miliony korun dá na gorilinec také Královéhradecký kraj jako zřizovatel zoo. „Musím kraji velice poděkovat, že nám prostředky na dofinancování poskytne,“ řekla ředitelka.

Provoz zahrady stavba neomezí

Vzhledem k tomu, že Pavilon goril je umístěn v rohu klasické zoo, návštěvníky jeho rekonstrukce neomezí. „Návštěvníci samozřejmě nemohou do stavby vstupovat, provozní problémy však nemáme,“ uvedla ředitelka.

Stavba začala až v prosinci, nejprve musela Zoo Dvůr Králové vypsat výběrové řízení, o finanční dotaci se rozhodlo teprve v létě. Termín dokončení je červenec.

Ředitelka Dana Holečková také upozornila, že i když se stavba jmenuje Pavilon goril, budou v něm žít také menší druhy opic, které by chtěla s gorilami spojit. „Jako první to budou guerézy angolské. Pavilon totiž bude věnován biotopu, kde gorily žijí, a to je africký prales,“ vysvětlila Dana Holečková.
Nejprve však pracovníci zahrady pavilon odzkouší a umístí do něho zvířata, která mají k dispozici. „V současné chvíli nemáme v zoo žádné gorily, naše zvířata jsou kvůli přestavbě deponovaná v Zoo Liberec. Již v létě se ale návštěvníci mohou těšit nejen na naše šimpanze, ale i gorilího samce Tadaa, který si zahrál ve filmu Dva lidi v zoo,“ dodala Dana Holečková.