Obě pocházejí z počátku 19. století a oběma nechybělo mnoho k úplnému zániku. Díky místním nadšencům a sdružení Zdravé Krkonoše však byly v letech 2002 a 2004 opraveny. Námětem nástěnné malby interiéru sv. Michala je Boží soud. Uprostřed fresky je umístěn dřevěný reliéf sv. Michala od řezbáře Petra Kysely. Interiéru kaple sv. Kříže dominuje dřevěný kříž, který navrhl a realizoval výtvarník Marian Páchnik. Ve štítu je latinský nápis podle evangelia sv. Matouše – zvolání Krista na kříži „Bože můj, proč jsi mě opustil“ se zvýrazněnými písmeny roku obnovy MMIV.