Při větrné kalamitě v roce 1966 byla poškozena studánka i socha anděla u posledního, čtrnáctého zastavení. Během několika dalších let vandalové strhli všechna kamenná zastavení Křížové cesty a svrhli je do údolí. V letech 1999 až 2001 místní lidé a přátelé galerie a infocentra Veselý výlet opravili úvodní kapličku, dřevěný kříž, jednotlivá zastavení Křížové cesty, kapli sv. Anny i samotnou cestu.

Vzhledem k tomu, že se z té původní nedochoval žádný obraz, rozhodli se zvolit moderní pojetí. Oslovili pražského výtvarníka Aleše Lamra, zda by jim s rekonstrukcí kamenných kapliček pomohl. Znalci Ježíšovy pouti ukřižování najdou v obrazech, zářících všemi barvami, symboly jednotlivých zastavení. Netradiční je i zvolená technologie. Ve spolupráci se smaltovnou v Českém Brodě realizoval výtvarník obrazy formou smaltových desek. Ty byly do kamenných kapliček natrvalo zapuštěné. Každoročně se Křížovou cestou vydává v neděli před svátkem Anny, ten je 26. července, procesí do kaple na bohoslužbu.