Jako Princeznina tišina je uváděno v první česky psané knize o Krkonoších od Václava Durycha z roku 1897. Chodívala sem prý ráda významná návštěvnice lázní, princezna Alma Thurn – Taxisová, rozená Belcredi, která pod Černou horou prožila i vpád pruských vojsk v roce 1866. Vycházková trasa promenádním lesem, klesající po úzkém hřebínku ke Svobodě nad Úpou, vroubená věkovitými javory, se až do konce první světové války jmenovala Alej císaře Františka Josefa.

Dominantní kopec s výhledem do úpského údolí přitahoval pozornost už v minulosti. Jeho historie nebyla však zdaleka tak poetická. Jmenoval se Galgenberg a v dobách Marie Terezie zde stávala šibenice. Muchomůrka byla naposledy celkově renovována v roce 2001, a to na náklady města Svoboda nad Úpou.