Nachází se v budově sboru Jednoty bratrské v Kollárově ulici. Základní škola má dvě třídy s celkem 12 žáky. Je zaměřena na úzkou spolupráci s rodiči, specializuje se na estetické předměty (hudební a výtvarná výchova, ekologie), na individuální přístup k dětem a křesťanské postoje v praxi.

Náboženství se na této škole nevyučuje. Den otevřených dveří je připraven na 8. ledna od 8 do 17 hodin a příchozí mohou nahlédnout do učeben, společenského sálu, kde se každý den koná společné zahájení výuky s čtvrthodinovým programem (začátek v 8.15). Mateřskou školu navštěvuje 15 dětí.