„Hlavní změna ve vztahu města s Technickými službami bude ta, že objednaná a řádně předaná práce bude teprve poté vyúčtována a proplacena. Co největší množství práce bude účtováno za měrnou jednotku, třeba metr čtvereční nebo krychlový. Tím dosáhneme zlepšení kvality a množství odvedené práce. Postupně plánované činnosti uvedeme na internetových stránkách města i Technických služeb. Všichni občané tak dostanou možnost sami si udělat obrázek o tom, v jaké kvalitě a čase je práce prováděna. Budeme rádi, když od nich získáme informace o odvedené práci anebo další užitečné náměty k chodu Technických služeb, například na mailovou adresu bem@mudk.cz,“ informoval místostarosta Jan Bém.

Novým způsobem chce město využívat Technické služby i při rekonstrukcích komunikací, při odklízení sněhu v zimě, novým způsobem se budou uklízet komunikace nebo udržovat veřejná zeleň.

Město si od nového systému slibuje úsporu peněz a lepší využití pracovníků. O změnách v Technických službách se diskutovalo již řadu let.