Žije zde mlok skvrnitý, čolek horský, čolek obecný, čolek velký, skokan hnědý a ropucha obecná. Některé z nich, například ropuchy a skokani, se po většinu roku pohybují na souši, často i daleko od vody. Vodu však potřebují k rozmnožování, neboť do ní kladou vajíčka, z nichž se líhnou pulci. Tahové cesty zůstávají do značné míry po generace stejné. Pokud takový tah protne silnice, obojživelníci svůj cíl nemění a při překonávání vzniklé bariéry se stávají obětí aut.

Úsilím Správy KRNAP se většinu kolizních míst podařilo odstranit. „V nejohroženějších lokalitách instalujeme dočasné, přibližně 30 centimetrů vysoké pruhy pevného plastu. Žáby je nepřeskočí. Daří se nám je navést do připravených plastových kbelíků. Ty ráno a večer naši strážci a dobrovolníci přenášejí přes kritické úseky,“ popsal postup záchrany žab mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.