Nový investor za něj dal městu milion a usilovně pracuje na jeho oživení. Investovat do něj bude kolem padesáti milionů korun.

Hostinné vlastnilo rozsáhlý areál s polorozpadlými průmyslovými budovami a tunami nepořádku od roku 2011. Získalo ho po zániku výroby v podniku Továrny na stroje (TOS), který skončil v konkurzu. Továrna měla v Hostinném dlouhou historii, která sahá až do roku 1880. Na přelomu 20. století se tam vyráběly parní stroje a turbíny pro celé Rakousko-Uhersko.

DEMOLICE ZAČALA

Radnice nenašla pro areál adekvátní využití a hledala investora. Oslovila 160 společností, aby nakonec v polovině loňského roku uzavřela smlouvu s firmou Stavby Flamberg ze Soběrazi na Jičínsku. Ta se zavázala, že do konce roku 2022 areál na vlastní náklady zrevitalizuje, zbaví ho ekologických nečistot a provede potřebné demolice. Pokud by tento závazek nesplnila, město by získalo areál zpět za stejnou cenu, za jakou ho odkoupilo.

Domy hrůzy. Hostinné prodalo za milion korun areál bývalé slévárny investorovi. Nový majitel čistí průmyslový objekt na vlastní náklady.

„Areál chceme oživit a znovu mu vdechnout život. Ať už pro potřeby firmy nebo komerční využití, například sklady a kanceláře. Může přinést nová pracovní místa v rámci naší firmy nebo areálu,“ říká Daniel Flamberg, jednatel společnosti Stavby Flamberg. „Naše úsilí je nemalé. Intenzivně pracujeme na oživení areálu. I přes různá úskalí, například v podobě chybějících inženýrských sítí, o které areál v minulosti přišel, a museli jsme je znovu vybudovat. Náklady na vyčištění, demolici, likvidaci odpadů a revitalizaci si vyžádají minimálně 5 až 7 milionů korun,“ upřesňuje.

Jeho firma už poslala k zemi dvakrát vyhořelý objekt sociálního zařízení bývalé slévárny, který byl v nejhorším stavu. Nahromaděný nepořádek naplnil spousty nákladních aut a kontejnerů. „Využíváme naši techniku na drcení a třídění cihelných, betonových, živičných sutí,“ dodává. Opravy zchátralých objektů podle něj přijdou v první etapě na 30-40 milionů korun.

MĚSTU VYTRHL TRN Z PATY

„V první etapě, která by měla skončit na jaře 2021, bude větší část areálu uklizená a některé objekty znovu zprovozněny. Bude to velice nákladná věc, náročnější než novostavba. Ale k čemu jsem se zavázal, to splním,“ ujišťuje Daniel Flamberg, který odkoupením areálu vytrhl městu trn z paty.

Zastupitelé jeho projekt přivítali. „Soubor průmyslových budov pocházejících převážně z konce 19. a počátku 20. století se nacházel v naprosto havarijním stavu. I přes opakované nabídky k prodeji nejevil žádný z investorů o koupi nemovitosti zájem,“ připomíná starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Podepsaná smlouva o prodeji areálu s firmou Flamberg má pevně stanovené podmínky ze strany města, které musí investor dodržet. „Hostinné tak vyřešilo nejen problém jedné z chátrajících budov na svém území, ale do města získalo i stavební firmu, kde vzniknou nová pracovní místa pro obyvatele. Navíc se majitel firmy zavázal zachovat v bývalém průmyslovém objektu cenné historické stavební prvky, které využije a začlení v rámci prováděné rekonstrukce do budoucí stavby a sídla firmy,“ říká Dagmar Sahánková.