Záměr na západní obchvat Trutnova je starý už desítky let, figuroval v územním plánu města už před rokem 1989, aby ulehčil silničnímu provozu ve městě. ŘSD v současné době prověřuje trasování obchvatu, zpracovává technicko-ekonomickou studii území. Na příjezdu do Trutnova od Hradce Králové instalovalo speciální zařízení. Nejde o radary, jak lidé spekulují, ale o přístroj, který zaznamenává frekvenci dopravy.

Obchvat by navazoval na sjezd z budoucí dálnice D11. Začínal by na příjezdu do Trutnova na plánované okružní křižovatce u autosalonu Volvo na Bojišti, vedl by za hřbitovem a kolem průmyslových zón Volanovská a Krkonošská. U kruhového objezdu u Tesca by se napojil na hlavní tah na hory.

Ilustrační foto
Západní obchvat byl v plánu města už před několika lety

„ŘSD zpracovává studii, která má ověřit, že obchvat lze realizovat v koridoru, který vytyčuje trutnovský územní plán. Do konce letošního roku bychom měli znát výsledek. Doufám, že další kroky budou následovat a obchvatu se dočkáme v co nejkratší době po dokončení dálnice,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

„Město by vybudování obchvatu rozhodně uvítalo. Po dokončení dálnice z Jaroměře do Trutnova by to mohlo mimo jiné znamenat rychlejší cestu do krkonošských horských středisek,“ dodal starosta Trutnova. Výstavbu obchvatu by financovalo ŘSD.

Zastupitelé Trutnova schválili v pondělí 22. dubna změnu územního plánu, která spočívá ve zpřesnění dříve vymezeného koridoru pro výstavbu západního obchvatu v návaznosti na sjezd z dálnice D11 v úseku mezi okružními křižovatkami u Volva a Tesca. Změna územního plánu má kladné stanovisko krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody.

Primárně jde o ucelení šíře koridoru a jeho případného rozšíření v místech křížení. Jak se píše v usnesení o schválené změně číslo 6 územního plánu Trutnova, s ohledem na možné změny trasování obchvatu budou plochy zeleně - ochranná a izolační zeleň doprovázející koridor obchvatu změněny na plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava.

Největší most na trase dálnice D11 Jaroměř - Trutnov bude  vysoký 46 metrů a dlouhý 712 metrů.
Dálnice D11 Jaroměř - Trutnov: Nový rozsudek soudu, ŘSD chce stavět příští rok

ŘSD má zpracovat novou územní studii, která prověří dopravní napojení, zejména u plánované okružní křižovatky u autosalonu Volvo. S ohledem na budoucí výstavbu v této lokalitě bude také posouzeno zatížení čerpacích stanic odpadních vod ve vlastnictví města a možnosti vsakování dešťových vod, aby nedocházelo k jejich vsaku na plochách jiných majitelů.

Zástupci vedení města v březnu jednali o obchvatu na generálním ředitelství ŘSD. „Již dříve jsem opakovaně vyzýval ŘSD k tomu, aby se západním obchvatem Trutnova začalo zabývat. Argumenty jsou zřejmé, obchvat je zapotřebí. Pro nás by byl velký bonus v tom, že by obchvat propojil dvě průmyslové zóny, Volanovskou a Krkonošskou, a zvýšil jejich atraktivitu,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.