Za objevené nedostatky udělili kontroloři 22 sankcí v celkové výši 21 500 korun. „Zaměřili jsme se na používané prádlo, úklid provozovny, čistotu nástrojů, vybavení lékárniček, používání desinfekčních prostředků, pracovních oděvu a na to, zda má provozovna schválený provozní řád a obsluha zdravotní průkaz,“ upřesnila tisková mluvčí hygienické stanice Zuzana Balašová.

Za první pololetí letošního roku zkontrolovali hygienici 215 provozoven. „K nejčastěji zjišťovaným nedostatkům patří porušení zásad provozní a osobní hygieny. Je to například používání textilních ručníků k sušení rukou obsluhy, nepředložení zdravotního průkazu, prošlá doba expirace u dezinfekčních přípravků, chybějící dezinfekce nebo neověřování účinnosti sterilizátoru,“ uvedla Zuzana Balašová.

Hygienikům se také nelíbilo, že některé salóny nevedou řádně administrativu či nemají dostatečně vybavené lékárničky první pomoci. Jak upřesnila tisková mluvčí, v některých provozovnách chyběly sterilní nástroje a u solária opalovací program a předepsaná výstraha.

„Nedodržením zásad osobní a provozní hygieny například nesprávným postupem sterilizace či dezinfekce nástrojů v tetovacích studiích a kosmetických provozovnách může dojít k přenosu některých infekčních onemocnění. Třeba žloutenky typu B, C, HIV. V provozovnách pedikúry a manikúry může dojít k přenosu plísní,“ zdůraznila Zuzana Balašová.

Zuzana Minstrová