Město zároveň získalo předkupní právo týkající se dvou parcel a budovy čp. 1076, která se nachází na jedné z nich a náleží k areálu. Částka za nákup areálu autobusového nádraží ve Dvoře Králové má být uhrazena do 31. března 2020 a finanční prostředky na koupi budou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na příští rok.

Zastupitelstvo projednávalo rovněž stav s čistírnou odpadních vod, na jejíž koupi existuje návrh smlouvy od vlastníka, společnosti Evorado Import za 120 milionů korun. K úplnému vyřešení dlouholeté problematické situace ještě zbývají doplnit administrativní procesy s posudkem. O tom, zda si město čističku odkoupí, rozhodne mimořádné zasedání zastupitelstva v horizontu jednoho měsíce.

Radnice ve Dvoře Králové chce získat do svého vlastnictví autobusové nádraží. Kupní smlouva se společností Arriva je připravená.
Dvůr Králové koupí čistírnu odpadních vod a autobusové nádraží

Zastupitelé návrh na odkoupení areálu autobusového nádraží projednávali již v loňském roce, tehdy nesouhlasili s navrhovanou kupní cenou 12,7 milionu Kč. „Prvotní návrh kupní ceny ze strany vlastníka vycházel ze znaleckého posudku. Po jednáních jak s ředitelem společnosti Arriva Východní Čechy Jindřichem Poláčkem, tak s generálním ředitelem společnosti Arriva Danielem Adamkou jsme se domluvili na snížení ceny na konečných 9,9 milionu Kč,“ vysvětlil starosta města Jan Jarolím.

Během jednání zastupitelstva opoziční zastupitelka Dana Bohutínská navrhla, aby byl materiál stažen a starosta Jan Jarolím jednal o odkoupení jak areálu, tak budovy. Tento návrh však zastupitelé nepodpořili a nakonec bylo schváleno původně navrhované usnesení.

„Je dobře, že areál bude v majetku města. Znamená to, že zde může zůstat autobusové nádraží, a to do doby, než by město případně kdykoliv rozhodlo jinak. Jedná se o velice důležitý pozemek, který je situován v oblasti širšího centra, a v budoucnu by zde kromě autobusového nádraží mohly být řešeny plochy k parkování, komerční zástavbě nebo k výstavbě bydlení,“ řekl starosta Jarolím, podle jehož slov by nyní měla následovat jednání o odkupu zbývajících pozemků a budovy.

„Také chci se stávajícím majitelem co nejdříve otevřít otázku zprovoznění WC, případně kiosku s občerstvením, které se nacházejí v budově,“ dodal.

Ve Dvoře Králové otevřeli naučnou stezku Údolím Hartského potoka teprve 17. září. Přesto ji už někdo stačil poničit.
Vandal poničil naučnou stezku sotva týden po otevření. Město instaluje fotopasti