Občané města, jako zakladatele a největšího podílníka současného svazku obcí, Vodohospodářského sdružení, platí za kubík vody zhruba třetí nejvyšší poplatek v celé České republice (asi 90 korun). Návrh nového zvýšení poplatku pro letošní rok o přibližně 7 korun městští zastupitelé už na sklonku minulého roku odmítli, avšak nebylo jim to nic platné. Ostatní členové valné hromady sdružení zástupce Turnova přehlasovali.

Starosta ostatní nepřesvědčil

„Nepodařilo se mi přesvědčit zbylé starosty o tom, že nemáme tolik zdražovat, nepřistoupili ani na můj kompromis, což mě rozladilo. Bohužel máme v tomto vedení jen tři hlasy ze třiadvaceti, řekl překvapeným zastupitelům starosta Tomáš Hocke. Ten odpověděl na výzvu Petra Soudského (TOP-09), který navrhl, aby město z VHS vystoupilo. Podle mínění Soudského by totiž město, které vložilo do sdružení největší majetek, mělo mít také rozhodující slovo v otázkách hospodaření. „Něco jsme v zastupitelstvu odhlasovali, ale něco je na tom všem špatně. Naše rozhodnutí neplatí a nemáme ani vliv na hospodaření s naším majetkem," podpořil stranického kolegu Zdeněk Romany. „Je to výsměch našim zastupitelům i občanům. Odhlasujeme, že zdražovat nechceme a za čtrnáct dnů to padne," přidal se Tomáš Hudec (ČSSD).

Někteří platí jen polovinu

Z podrobnější diskuse vyplynulo to, že zmíněné sdružení vzniklo na základě společného záměru investovat a spravovat vodovodní síť třiadvaceti obcí a měst, společně získávat dotační prostředky od státu a EU, jako tomu bylo třeba v nedávné akci Čistá Jizera. Jednotlivé územní celky by tak měly postupně rekonstruovat své sítě, získat i moderní čističky, aby vyhověly novým unijním předpisům. Bohužel situace mezi nimi je ale rozdílná například v tom, že úprava vody některé přijde levněji, dokonce řada z nich kvůli technické odlišnosti nevybírá ani stočné. Tím se konečná cena vody někdy sníží až na polovinu a jejich samosprávám ani občanům navržené zdražení proto nevadí. „Nemůžeme sami měnit stanovy sdružení, jehož jsme jen jedním z členů," řekla Martina Pokorná (TK). Ta současně upozornila na to, že výstup Turnova, by si nejprve zasloužil analýzu toho, kolik by to město stálo peněz.

Změnit pravidla a odvolat zástupce?

Tomáš Tomsa (NB) se nakonec pozastavil nad tím, jak v radě VHS hlasovali zástupci Turnova. Podle starosty Hockeho to sice na konečný výsledek nemělo vliv, ale Josef Vojtíšek a Milan Hejduk údajně rozhodnutí zastupitelů nectili. Mnozí proto navrhli odvolání obou zástupců z rady VHS. To však Hocke vidí jako složitější. Podle něj totiž nejen chápe rozhodování předsedy Hejduka, protože do podmínek hospodaření mnohem lépe vidí, ale současně je předsedou sdružení, což je podle stanov podmínka Turnova, jako vlastníka největšího podílu vloženého majetku. Citlivé téma se přeneslo i na lednovou tiskovou besedu. Starosta Hocke konstatoval, že Turnov bude hledat úpravu mechanismů, které spravují VHS. „Ano, v pozici pana Hejduka samozřejmě vidím střet zájmů," řekl závěrem na dotazy novinářů, kteří zaznamenali mnohé podněty od nespokojených občanů.

Otakar Grund