S opětovným návrhem odvolání ředitele Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), Milana Hejduka, vystoupil v úvodu říjnového zastupitelstva předseda Dozorčí rady, Jiří Mikula (TOP 09). V ostré výměně názorů, která pak trvala více než hodinu, se vystřídalo několik zastupitelů, starostů okolních obcí dokonce i napadený ředitel. Ten nakonec svoji pozici ustál.

NEMOHLI KONTROLOVAT FINANCE

„Milan Hejduk nám zabránil v kontrole pracovních smluv, způsobu odměňování a náplni práce jednotlivých zaměstnanců. Nemohli jsme proto posoudit to, zda je chod VHS hospodárný, kolik je pro tuto práci potřeba lidí, zda existují nějaké rezervy a jak je třeba odměňováno plnění úkolů. To vše je potřeba počítat do hospodaření sdružení, protože to se pak projeví v konečné ceně vody. Na tu si dlouhodobě stěžují především turnovští občané". Zhruba tolik shrnul v úvodu Jiří Mikula, který současně zastupitele vyzval k hlasování o odvolání bývalého starosty Milana Hejduka z vedení VHS.

K PORUŠENÍ ZÁKONA ALE NEDOŠLO

Jako první se předsedy Hejduka zastal Tomáš Tomsa (ANO 2011). Ten řadou otázek přiměl Mikulu k vyjádření v tom smyslu, že Rada VHS se za jeho návrh nepostavila, právě tak jako ani „jeho vlastní" dozorčí rada. Mikula pak potvrdil i to, že on sám v jednání Hejduka nevidí trestný čin, že nespatřuje v jeho krocích rozpor se zájmy Turnova, že návrh na odvolání předem neprojednal s vedením VHS, ba dokonce i to, že ani on sám nepodal na jejího šéfa trestní oznámení pro porušení zákona. Na obranu Hejduka se vedle starosty Tomáše Hockeho (NB) postavili i starostové Ohrazenic (František Novák) i Lomnice nad Popelkou (Josef Šimek). Ti shodně tvrdili to, že Hejdukovy kroky mimo jiné postupně stabilizovaly způsob hospodaření s vodou v široké oblasti, její zdroje a čištění, v neposlední řadě pak razantní obnovu veškeré rozvodové sítě, která už byla v dezolátním stavu, včetně čističek odpadů a kanalizace.

MANAŽER ČI ZÁSTUPCE MĚSTA?

„Je potřeba oddělit pozici manažera a člena rady. Už jen kvůli podepisování smluv, protože pak je těžké zastupovat zájmy sdružení a současně i Turnova. Tím ovšem nechci říci, že Hejduk je špatným manažerem. Nemůžu ale souhlasit s jeho předkládáním dokladů. Pracoval jsem léta v takové pozici, a kdybych si dovolil něco podobného udělat dozorčí radě, se zlou bych se potázal", tvrdil Petr Soudský (TOP 09). Řada ostatních zastupitelů se shodla v tom, že je nejdříve nutné znát názor Rady sdružení, navíc je také potřeba mít v záloze člověka, který by předsedu Hejduka adekvátně nahradil. „Takové řešení jste nám ale nepředložil", vytkla Mikulovi radní Hana Maierová (NB), proto odvolání Hejduka zamítla.

JSOU UŽ JINÉ ZÁKONY A PODMÍNKY

Milan Hejduk pak přítomným alespoň z části vysvětlil složitý způsob chodu VHS. Podle něj se vše dlouze vyvíjelo, a dnes už některé zásady nestačí. „Začínali jsme před dvaceti lety ve čtyřech lidech, ale dnes už je všechno jinak. Změnily se podmínky i zákony, takže dříve jsem musel být placen jako manažer, dnes už ale mohu mít pracovní smlouvu jako jednatel. To dříve nešlo", řekl s tím, že v takové změně nevidí problém. Otevřenou otázkou tedy pro zastupitele zůstalo to, zda má Hejduk nadále zastupovat město Turnov v radě VHS, když v současné době není jeho radním ani zastupitelem. Nakonec ani tajným hlasováním neprošel Mikulův návrh na jeho odvolání a přítomní starostové okolních obcí si oddechli, protože jejich naplánované akce budou v příštím jaru pokračovat.

Otakar Grund