Novou podobu získá nejstarší budova v areálu Oblastní nemocnice Trutnov, která pochází z roku 1888. V rámci druhé etapy prací bude totiž zateplena, dočká se výměny oken a nové střechy.

Úspora vyšší než třicet procent

„Práce zahájí 2. dubna, dokončení je plánováno do konce září tohoto roku,“ upřesnil termín oprav Přemysl Paták, technický náměstek trutnovské nemocnice, a pokračoval: „Zatepleno bude jižní křídlo nemocnice, tedy budova směřující dovnitř areálu, a východní křídlo, tedy část budovy souběžné s ulicí Maxima Gorkého.“

Vedení nemocnice si od úprav slibuje především úsporu až 30 procent nákladů na vytápění. O tom, že má zateplování smysl, se v Trutnově přesvědčili už loni, když dokončili zateplení budovy, v níž sídlí oddělení interny. „Čekáme ještě na fakturu za vytápění za minulý rok, ale již nyní jsou úspory patrné. Spočítané je přesně sice nemáme, ale třeba právě na interně to bude dokonce více než plánovaných 30 procent nákladů,“ uvedl Přemysl Paták.

Provoz nemocnice práce nepřeruší

Opravy hlavní budovy se uskuteční za provozu. „Ve východním křídle sídlí ambulantní oddělení oddělení ORL a oční oddělení, která nejsou v provozu celodenně. Lůžková oddělení tu nejsou,“ řekl ředitel nemocnice Martin Limburský.

V jižním křídle nejstarší budovy nemocničního areálu jsou zase lůžková oddělení chirurgie, ARO, dětské oddělení a hemodialyzační oddělení. „U těchto oddělení byla ale již výměna oken provedena, takže do jejich vnitřních prostor nebudeme zasahovat a provoz nebude narušen,“ poznamenal dále ředitel trutnovské nemocnice Martin Limburský.

Upozornil ale, že se stavebními úpravami budou spojena určitá omezení týkající se pohybu kolem budovy i uvnitř. „Lidé, kteří nás v této době navštíví a budou hlavní budovou byť jen procházet, na ně budou upozorněni. Děkujeme za pochopení,“ dodal ředitel Martin Limburský.

Peníze získali 
z dotací i od kraje

Předpokládané náklady na opravu hlavní budovy činí 17 milionů korun. Část pokryje dotace z evropských peněz, zbytek dofinancuje Královéhradecký kraj, který od roku 2004 Oblastní nemocnici Trutnov vlastní.

Průběžná obnova areálu nemocnice

Za posledních deset let byl areál trutnovské nemocnice téměř celý obnoven. Opravena je hemodialýza, ARO, dětské oddělení, chirurgie, rentgeny, ortopedie a onkologie. Nově byl také postaven pavilon centrálních operačních sálů, vrátnice, energocentrum, provozně-technický objekt, lékárna a gynekologicko-porodnický pavilon.