Projekt počítá s výměnou oken, zateplením obvodového pláště a střechy. Po provedení těchto úprav má dojít k úspoře energie 985 gigajoulů ročně. Město na investici s rozpočtem bezmála 10 milionů korun získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Z Fondu soudržnosti radnice dostane 4,7 milionu, Státní fond životního prostředí přispěje částkou 275 tisíc korun. Zbytek sumy půjde z městského rozpočtu.

Stavební firma se do základní školy nastěhuje pravděpodobně už začátkem léta. „V součanosti probíhá výběrové řízení na dodavatele. Předpokládáme, že v některých třídách by práce mohly po dohodě se školou začít už během června,“ informoval Martin Šnorbert, manažer projektu a vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství na jilemnické radnici. Do konce září by stavaři měli objekt opustit.

Pro budovu ZŠ Komenského 103 to bude první větší rekonstrukce. Objekt byl postaven v roce 1993, od té doby se zde žádná zásadní přestavba neuskutečnila. Budovu využívají obě jilemnické základky, které zde mají první stupně. Objekt slouží pro celkem 350 dětí.

Jilemnická radnice se díky dotacím snaží postupně modernizovat všechny školní budovy. V roce 2008 prošly rekonstrukcí za 17 milionů korun mateřské školy Zámecká a Spořilov. V plánu jsou také úpravy v ZŠ II. Jana Harracha.