V uplynulých třech letech tu investovali do výměny oken a zateplení šesti bytových domů a pěti dalších objektů téměř 18 milionů korun. Letos je v plánu zateplení severní stěny Kulturního centra Golf, ve fázi příprav je projekt kompletního zateplení a výměny oken v Domově sociálních služeb i ve waldorfské škole a lyceu.

„Investice do zateplení severní stěny Golfu byla nezbytná," říká Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru investic. „Důvodem je nejen úspora energií do budoucna, ale především zlepšení vzhledu budovy při zachování jejího původního rázu," upřesnil Bělonohý.

Práce včetně výměny oplechování vyjdou na 583 tisíc.

V únoru byla vypsána veřejná zakázka na stavební práce, stavba na KC Golf potrvá od dubna do června. Naváže tak na akci provedenou v loňském roce, kdy byla dokončena výměna oken v této části kulturního centra.

Velké investice

Další velká investice tohoto roku poputuje do Domova sociálních služeb v Semilech Řekách a waldorfské základní školy a lycea. U těchto budov dojde ke kompletní výměně oken a zateplení stěn, včetně střechy či podkroví. „Nyní se připravuje výběrové řízení, zahájení prací předpokládáme v červenci," podotkl Vladimír Bělonohý z odboru investic města. Náklady na všechny tři budovy dosahují více jak 20 milionů korun. Akce je financovaná s pomocí Operačního programu životního prostředí a dotace se pohybuje mezi 70 a 90 procenty.

„V letošním roce plánujeme dokončit Dům sociálních služeb a lyceum. U základní školy vyměníme alespoň okna a zateplení doděláme v příštím roce," dodal Bělonohý.

„Vzhledem k možnosti získání dotace z právě zveřejněné výzvy bude město podávat žádosti na zateplení dalších městských objektů i v letošním roce," sdělila Lena Mlejnková, místostarostka. „Chceme tak nejen využít dotace na zateplování, ale přispět k úsporám energií. Výměna okem v mnoha objektech přinese mnohem větší komfort a lepší prostředí," dodává.