Kniha mapuje historii Bílé Třemešné od vzniku obce po současnost. Přibližuje také pobyt učitele národů Jana Amose Komenského, který v Bílé Třemešné prožil dva roky svého života (1626 - 1628) na dnes již zaniklém zámku, než musel odejít do Polska. Právě v této době v podkrkonošské obci vznikaly základy jeho pedagogických a filozofických prací, údajně zde také zahájil práci na Velké didaktice. V Bílé Třemešné se v roce 1627 narodila Komenského dcera Dorota Kristina.

Počátek největšího hospodářského rozkvětu obce se datuje na přelom 19. a 20. století. Většinu pracujícího obyvatelstva tvořili průmysloví dělníci, zaměstnaní převážně jako tkalci a skláři. Podomácku se vyráběly skleněné perly, fungovaly zde místní cihelna, obchody se dřevem, výroba lyží.

Výpravná kniha o Bílé Třemešné je k prodeji na obecním úřadu, cena je 700 Kč.

Pozvánka na posvícení v Bílé Třemešné.
V Bílé Třemešné se chystá posvícení. Tradiční akce nabídne spoustu zábavy