Splašky do Labe zatím nepotečou. Díky předběžnému opatření trutnovského okresního soudu tak 16. září nedojde k pozastavení činnosti čističky odpadních vod ve městě.

Nemají peníze

Tuto možnost před měsícem v otevřeném dopise avizoval David Horák, jednatel současného provozovatele ČOV, firmy Litave. Radnice dlouhodobě neplatí za čištění vody a firma nemá prostředky na úhradu dodavatelům, zejména elektrické energie.

Předběžné opatření soudu město vítá. „Jsme rádi. Důležité je především zdůvodnění. Soudkyně si nechala vypracovat znalecký posudek, který potvrzuje výši částky, již platíme," říká královédvorský místostarosta Jan Bém.

Záloha stačí

„Soud má za to, že zálohy ve výši 1,673 milionu korun měsíčně pokrývají zcela tzv. přímé náklady a pravděpodobně i ostatní náklady, které je možné do ceny za čištění odpadních vod zahrnout… Za takto popsané situace nelze po žalobci požadovat, aby hradil cenu, která je mu současným provozovatelem ČOV účtována a která představuje více než dvojnásobek ceny, která byla i soudem shledána jako adekvátní," stojí mimo jiné v soudním usnesení, pod nímž je podepsaná Michaela Koblasová.

„Rozhodnutí soudu sice budeme akceptovat, ale nesouhlasíme s ním a odvoláme se," podotýká David Horák, jednatel společnosti Litave, která na jaře převzala provozování čistírny odpadních vod po firmě WWTP Dvůr Králové.

Podle jeho slov není zavření ČOV v zájmu Litave, protože to přináší řadu komplikací. „K těmto krokům jsme ale donuceni a snažili jsme jen včas varovat, že k tomu může dojít," říká David Horák a pokračuje: „Město sice ukládá zálohy za čištění do soudní úschovny, ale nejsme se schopni se k penězům dostat. Zažádali jsme už o ně, ale nemáme ani na jednu z žádostí odpověď od soudu, takže od května provozujeme čistírnu zadarmo. Pak je jasné, že máme dluhy a ne jen u ČEZ. Budeme se ale snažit udělat vše proto, aby k uzavření čistírny nedošlo."

Určitou nadějí mohlo být pro společnost Litave včerejší jednání královédvorského zastupitelstva, které rozhodovalo o tom, kam budou dál putovat zálohy za čištění. „Krajský úřad zrušil předběžné opatření z roku 2005. Podle něho bylo město zavázáno platit Tibě. Tiba následně závazek přeprodala firmě Evorado Import. Ta ho převedla na předchozího provozovatele, firmu WWTP, která na nás na tomto základě podala návrh na exekuci," vysvětluje složitou situaci místostarosta Jan Bém a dodává: „Nyní zastupitelstvo rozhodne, zda se další záloha za čištění pošle ještě do soudní úschovny, nebo přímo Litave. Jednalo by se však o 1,673 milionu korun, nikoliv dvojnásobek, jak firma požaduje."