Princip je jednoduchý – sejít se ve stejný den a čas na náměstích, u kostelů či na jiných místech ve městech i vesničkách a zanotovat si společně nejznámější české koledy. Zpívat budeme 10. prosince od 18 hodin. Přidejte se k nám také vy! Pokud máte v obci dobrou partu, jste členy  zájmového spolku nebo třeba klubu seniorů, ozvěte se do regionální redakce, napište nám  na e-mailovou adresu jana.mudrova@denik.cz.

Zajistíme propagaci vaší akce a čtenáře budeme informovat, jak početný u vás nakonec byl pěvecký sbor. Také se najdete na fotografiích v Deníku nebo na videu uveřejněném na našem webu.

Při druhém ročníku akce, který se konal loni, se zpívalo před trutnovským Uffem, v královédvorské zoologické zahradě a na bývalé faře v Horním Maršově. V Trutnově se navzdory nepřízni počasí sešlo před společenským centrem Uffo, které pro Krkonošský deník zajistilo techniku a dvě pódia, přes dvě stovky lidí. Všichni zpívali s žáky sedmých až devátých tříd ZŠ V Domcích, které doprovodili učitelé Marie Píšová a Jaroslav Dvorský. Přišla i ředitelka školy Zuzana Horáková Radová. Sváteční atmosféru umocnilo nejen občerstvení, které poskytla kavárna Kaffé Horn, ale i desítky prskavek, které při koledách rozzářily tmu. Radovaly se z nich hlavně děti. Zájmu se těšila i symbolická tombola s dárečky. Přes 150 návštěvníků si přišlo loni zazpívat s Deníkem do zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Koledy předzpívávaly děti z místní Základní umělecké školy se svými učiteli. Také v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově se sešli lidé, kteří si chtěli společně v komorním duchu zazpívat koledy s Deníkem. 

Věříme, že se i letošní akce 10. prosince od 18 hodin vydaří a že nás bude zpívat co nejvíce.