„Před obchody v centru zboží vystavovat mohou, musí ale dodržet stanovené podmínky," takové je resumé nové vyhlášky, kterou schválili královédvorští zastupitelé.

„Nahrazuje předpis z roku 2008, kdy bylo potřeba na náměstí T. G. Masaryka a v přilehlých ulicích upravit vystavování zboží před obchody. Tehdy jsme se inspirovali v Jičíně, kde problém vyřešili plošným zákazem. Rada města ale mohla na základě konkrétní žádosti udělit výjimku," uvedla vedoucí právního oddělení města Alena Petirová.

V poslední době se však objevilo několik případů, kdy byly žádosti buď příliš nekonkrétní, nebo se týkaly prostoru, kde už dříve radní výjimky povolili. Proto bylo třeba přistoupit k úpravě.

„Došlo ke zjednodušení, vyhláška nově konkretizuje ulice, v nichž je vystavování zboží povolené, včetně podmínek," dodala Alena Petirová.

Od 1. ledna tak bude na náměstí T. G. Masaryka a v ulicích Revoluční, Palackého, Švehlova, Přemyslova, Josefa Hory a Havlíčkova možné vystavovat zboží od 7 do 22 hodin, přičemž předměty nesmí bránit neomezenému průchodu (nejméně 1,5 metru), kvůli bezpečnosti musí být půl metru od obruby vozovky a zároveň musí být vystavené zboží dostatečně ohraničené. 

Zboží vystavené před obchody v centru Dvora Králové nesmí bránit v pohybu, a to ani lidem na vozíku nebo nevidomým. Drobné předměty musí být umístěné ve stojanech k tomu určených. „Pokud prodejci tyto podmínky splní, budou moci zboží před obchody vystavovat bez podávání dalších žádostí," dodala Alena Petirová, vedoucí právního oddělení městského úřadu.

Nic se ale nemění na povinnosti mít vyřešený zábor pozemku. Nelze jen tak natahat zboží na chodník. „Bez toho to samozřejmě nejde. Zájemci musí mít vyřešené užívání veřejného prostranství, pak už se stačí řídit zmíněnou vyhláškou. Úpravu zastupitelé přijali především kvůli zjednodušení a zpřehlednění celého systému," doplnila Miroslava Kameníková z oddělení vztahů k veřejnosti.