„Zdravotnická profese je důležitý obor. Protože jsou to právě zdravotníci, kteří se starají spolu s lékaři o pacienty. A jsou to právě tito lidé, kteří nejvíce vytváří dojem, jakým dané zařízení působí při každodenním kontaktu s nemocnými," řekla mimo jiné náměstkyně. „Chápu, jak se cítíte při změně a příchodu ze základní školy na střední. Na té základní nebyla možnost volby předmětů, které by vás zajímaly, a museli jste povinně zvládnout veškerou látku," povzbudila dále náměstkyně nové studenty, převážně oboru zdravotnické lyceum, který se zde vyučuje exkluzívně v Libereckém kraji.

Také ředitelka školy Lenka Nováková přivítala studenty. „Věřím v dobré výsledky našich studentů, protože studium na střední škole je dobrovolné a studenti budou jistě úspěšní." dodala ředitelka.

Náměstkyně Zuzana Kocumová pozdravila i studenty třetích a čtvrtých ročníků, kterým popřála úspěch při složení maturitní zkoušky, nejlépe v prvním termínu.

„Věřím, že znalosti získané při studiu, uplatníte v budoucí profesi a že vás zvolené poslání bude naplňovat, jelikož prací pro nemocné strávíte podstatnou část svého života," rozloučila se s žáky náměstkyně hejtmana.

V rámci návštěvy si Zuzana Kocumová prohlédla nové šatny, odbornou učebnu pro ošetřovatelství a výuku nemocničních informačních systémů. Navštívila i sousední Domov mládeže, který se škola pro studenty snaží co nejvíce vylepšit.

Ředitelka také informovala, že do konce roku má být dokončena nová chemická laboratoř a vedení školy má v plánu vytvořit muzeum ošetřovatelství.

(jl, jm)