Zřízení zdravotnické školy v Červeném Kostelci umožnil přesun výuky oborů Střední průmyslové školy Otty Wichterleho z Červeného Kostelce zpět do Velkého Poříčí. "Zdrávka" dosud vyučovala zdravotnické obory v Procházkově ulici v Trutnově. V Červeném Kostelci získá po tamní průmyslové škole moderní prostory školní budovy v ulici 17. listopadu a domov mládeže v ulici Bratří Čapků.

"V době, kdy roste zájem o studium na naší škole, je to velmi důležitá zpráva. Zdravotnické obory u nás bude moct studovat víc lidí, než dosud," uvedl Roman Hásek, ředitel Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie v Trutnově.

close Trutnovská zdravotnická škola rozšiřuje studium do Červeného Kostelce do budovy průmyslovky. info Zdroj: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho zoom_in Trutnovská zdravotnická škola rozšiřuje studium do Červeného Kostelce do budovy průmyslovky.

"Současná populace stárne, lidem přibývají zdravotní obtíže a někteří trpí také klinicky velkou nadváhou, což má velké následky na jejich zdraví. Dnes u dětí vidíme nárůst dětské obezity, a to je přesně téma, které dokáží nutriční terapeuti řešit," připomněl Arnošt Štěpánek, náměstek odpovědný za krajské školství.

V novém působišti chystá zdravotnická škola otevřít některé z oborů, o které je dlouhodobě velký zájem. I v Červeném Kostelci tak bude možné studovat obory praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra. Potřebnou praxi budou středoškoláci získávat v krajských nemocnicích.

"Trend potřeby zdravotnických a pečovatelských oborů jednoznačně roste. Na Červenokostelecku je silná a významná aktivita pečovatelských, charitních a sociálních služeb s dobrou perspektivou pro uplatnění absolventů, proto věříme, že o studijní obory bude zájem," dodal Štěpánek.

Při studiu oboru nutriční asistent si žáci osvojí provádění činností specifické ošetřovatelské péče, naučí se zpracovat nutriční propočty, posuzovat stav výživy u pacientů, sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety, připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy a podílet se na edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy.

Studium oboru masér ve zdravotnictví naučí žáky poskytovat léčebně rehabilitační péči pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře, provádět klasické masáže, aplikovat teplo, podávat zábaly, připravovat a podávat částečné i celkové koupele, provádět základní vodoléčebné procedury, jednat v souladu s profesní etikou, dodržovat stanovené předpisy související s pracovní činností, pracovat se zdravotnickou dokumentací, dodržovat hygienicko-epidemiologický režim.

Den otevřených dveří se uskuteční v Červeném Kostelci v sobotu 12. února od 9 do 12 hodin.