Zajišťuje Pálení čarodějnic, pořádá oblíbenou soutěž „O pohár starostky obce“ a soutěž s nočním požárním útokem. Organizují tradiční posvícení, zajišťují na něm vše potřebné, počínaje posezením pro návštěvníky a konče vyhlášeným vlčkovickým občerstvením. Hasiči jsou ochotnými pomocníky obci, kdykoliv pomohou při úklidu obce, čištění lesa, výsadbě stromků nebo čištění příkopů a propustků.

Výjezdová jednotka v JPO 5 provádí celoročně údržbu hasičské techniky, nezapomíná na odborná školení a kondiční jízdy. Vloni se zúčastnili velkého taktického cvičení v areálu zámku Kuks za účasti devíti jednotek. Akce byla jednou z řady cvičení jednotek na historické objekty, které pořádal HZS Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Účast na cvičení přinesla dobrovolným sborům nové cenné poznatky.

Hasiči z Vlčkovic s láskou pečují o jedinečné historické hasičské vozidlo Mercedes z roku 1937 a výsuvný žebřík Magirus , který je o deset let mladší. „Mercedes v současné době jsou pouze dva v republice. S uvedenou technikou prezentujeme naši obec a sbor při oslavách založení sborů, kam jsme pozváni. Před dvěma lety jsme se zúčastnili sedmého celorepublikového srazu českého hasičstva a historické techniky v Litoměřicích. A vloni jsme představili historickou techniku na hasičské výstavě na Slovensku v Šamoríně .Obrovskou zásluhu na zprovoznění a údržbě těchto historických skvostů má náš člen Miloslav Maťátko,“ upřesnil Jaroslav Martinka, velitel jednotky.

Ve Vlčkovicích pracuje pod vedením manželů Šiborových kolektiv mladých hasičů. Vloni závodili mladší a starší žáci na a třinácti soutěžích. Výsledky jsou více než dobré. Stalo se již tradicí, že nikdy děti nekončí hůře než na třetím místě v silné konkurenci soupeřů. Děti zkrátka „berou“ pouze zlaté, stříbrné a bronzové medaile. „Vypovídá to o velice svědomité a náročné práci, kterou odvádí jejich vedoucí. V případě potřeby jsme jim ochotni jako sbor i jednotka pomáhat. Těší nás, že kvalitní výsledky má také soutěžní tým mužů a žen, obě družstva se umisťují do třetího místa,“ dodal velitel jednotky. Podle slov hasičů spolupráce s obcí probíhá k oboustranné spokojenosti, starostka a zastupitelstvo přistupuje vstřícně k potřebám sboru, jednotky a k výchově hasičské mládeže. Hasiči se spolupodílí na všech akcích obce, poradí si s jakoukoliv prací. Nadstandartní dobré vztahy mají také s okolními hasičskými sbory.

- SDH Vlčkovice byl založen v roce 1875, nyní má 25 dospělých členů a 27 dětí, včetně šesti předškoláků

- Na výroční valné hromadě byli oceněni Pamětními medailemi k 100. výročí založení republiky Miloslav Maťátko , Jiří Mertlík , Václav Novák, Milan Šibor  a Pavel Vaněk

- Po loňské demolici nevyhovující hasičské zbrojnice bude v tomto roce postavena zbrojnice nová

Věra Nutilová