Nové bude osvětlení, zateplení budovy a palubovka. Opravy začínají v tomto týdnu a uzavřou do srpna veškerý provoz ve sportovní hale.

PROBLEMATICKÉ VYTÁPĚNÍ HALY

Rekonstrukce přijde na 22 milionů korun, včetně DPH, a znamená první výraznější stavební zásah od roku 1992, kdy byla hala uvedena do provozu. Jediným větším zásahem bylo do této doby zbroušení a nátěr palubovky v roce 1999. Čtyřicet procent částky pokryje dotace Státního fondu životního prostředí, zbývající část uhradí zřizovatel gymnázia, Královéhradecký kraj.

„Hala konstrukčně nevyhovuje dnešním standardům především po stránce hospodaření s teplem. Izolační vrstvy konstrukce stěn odpovídají úrovni stavebních technologií počátku 90. let. Provozování haly je v zimních měsících energeticky a ekonomicky velmi náročné, problematická je i možnost vytopit halu na požadovanou úroveň,“ vysvětluje ředitel Gymnázia Trutnov Petr Skokan okolnosti, které si rekonstrukci vynutily.

Vedení gymnázia začalo řešit situaci před třemi lety, kdy připravilo projekt „Snížení energetické náročnosti sportovní haly Gymnázia Trutnov". „Rozhodnutí o tom, že projekt vyhověl požadavku pro přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí, jsme obdrželi teprve počátkem roku 2017. Vzhledem k tomu, že dotace mohla uhradit pouze 40 procent nákladů a zbývající financování musí nést zřizovatel Královéhradecký kraj, muselo padnout důležité rozhodnutí, že se stavební akce zařadí mezi projekty, které budou realizovány,“ přibližuje Petr Skokan. Ke spuštění celého projektu rekonstrukce patrně pomohla i skutečnost, že palubovka haly po 25 letech používání začala vykazovat havarijní stav. „Pokud by se neuskutečnila celá akce, musela by se řešit alespoň zásadní rekonstrukce podlahy,“ dodává ředitel.

OD ZÁŘÍ OPĚT V PROVOZU

Harmonogram stavebních úprav byl záměrně stanoven na období jara a léta především kvůli dvouměsíčním školním prázdninám. „Bylo však jasné, že práce v takovém rozsahu nelze stihnout za dva měsíce. Proto jsme termín posunuli směrem před letní prázdniny, tedy do období, kdy je možné školní tělocviky snadno zajistit venku a mistrovské soutěže sportovních oddílů , které halu využívají, většinou skončily. Mnozí nájemci sportovišť ukončili svoje sportování jen o pár dnů či týdnů dříve než v jiných letech a tréninky basketbalové mládeže, které zpravidla probíhají v redukované podobě zhruba do poloviny června, basketbalový oddíl zajistil v přiměřené podobě na náhradních sportovištích,“ říká Skokan. Podle něj má být rekonstrukce hotová do konce srpna tak, aby sportoviště mohlo v září znovu sloužit svému účelu.

Ředitel trutnovského gymnázia si od rozsáhlého projektu za 22 milionů korun slibuje významné snížení nákladů na provoz, které zajistí zateplení haly a instalace moderního osvětlení, ale také zvýšení komfortu využívání sportoviště. „Zlepší se i akustické podmínky nebo rychlost dosažení požadované teploty v interiéru haly. S tímto parametrem jsme především v nejchladnějších dnech roku velmi zápasili. Náběhová křivka během dne byla velmi pozvolná a někdy bylo velmi obtížné vůbec požadované teploty dosáhnout,“ připomíná Petr Skokan.