„V tomto úseku úseku došlo k poruše geometrické polohy koleje vlivem posunu železničního tělesa. Předpokládáme že opravné práce potrvají zhruba měsíc,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

K zastavení provozu došlo v pátek, den před tím, než se obnovil provoz na jiné trati poškozené sesuvem: Podkrušnohorské magistrále mezi Dalovicemi a Hájkem.

Společnost GW Train Regio oznámila, že vlaky nahradí autobusy. Jde o vlaky, které jezdí až do polské Sędzisławi.

Týden před uzavřením trati SŽDC vypsala zakázku na opravu náspu v problematickém úseku. V ní hledá firmu, která provede provizorní zapažení koruny železničního náspu, opravu sesuvu svahu železničního náspu, snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože. Odhadovanou cenu SŽDC neuvedla.

Ilustrační foto
Horní úsek lanovky na Sněžku se kvůli silnému větru opět nerozjel

Jan Sůra