Na přelomu 19. a 20. století pendlovalo mezi Svobodou a Trutnovem 12-16 vlaků denně a roční počet cestujících činil 180 tisíc osob. V době první republiky stoupl počet spojů na 24 včetně přímých vlaků z Prahy do Berlína. Odborářské heslo „hory patří pracujícím” zaplnilo zdejší nádraží po únoru 1948 zvláštními rekreačními vlaky: dvěma z Prahy a po jednom z Brna a Bohumína. Ne náhodou si tedy svobodské nádraží „zahrálo” i v dobové komedii Anděl na horách.

Výstavba nových silnic a postupné rozšiřování dálkové autobusové i osobní automobilové dopravy vedly k odlivu cestujících a v září 1997 České dráhy provoz na trati ukončily. To se však setkalo s velkým nesouhlasem veřejnosti a ještě téhož roku, 12. prosince, došlo k obnovení železničního spojení s Trutnovem. Provozovatelem se stala, a do současné doby je, společnost Viamnot.

(aš)