Velké plány na podávání žádostí o dotace má železnobrodská radnice na příští rok.

Město se bude především ucházet o podporu zateplení městských objektů tak, aby snížilo energetickou spotřebu a tím i finanční náročnost jejich provozu. Podpora je poskytována z operačního programu Životní prostředí. „Týká se to především zateplení objektů mateřských školek a Domu dětí a mládeže Mozaika, ale také objektu technických služeb a kina,” vysvětlil starosta André Jakubička.

Dalším oříškem, na který chce město získat v nadcházejícím roce finanční podporu, je plánovaný přesun Základní školy z nábřeží Obránců míru do nevyužívaného pavilonu Základní školy Pelechovská.

Propojení obou škol má přinést nižší náklady na provoz. Ty u ZŠ Obránců míru hradí Liberecký kraj. „Proto jednáme s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na stavebních úpravách,” vysvětlil Jakubička. Dotaci na tuto akci se pak bude město snažit získat z Regionálního operačního programu.

Kromě výše uvedeného se město bude ucházet, stejně tak jako v minulých letech, o finanční podporu z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj na úpravu sídliště Vaněčkova a Jiráskovo nábřeží 2. etapa, a ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu chodníků.

V rozpracovanosti je též příprava upravené dokumentace na stavbu dopravního terminálu u železniční stanice, ale pro tento typ projektů dosud nebyl odpovídající program vypsán.

„O průběhu prací na projektech a o podaných žádostech budou zastupitelstvo a tedy i široká veřejnost pravidelně informovány,” doplnil starosta.