„Domníváme se, že ikonou tohoto kraje nejsou plantáže rychle rostoucích dřevin, ale louky, pastviny, pasoucí se stáda, zemědělci, kteří zde žijí a vytváří pracovní místa, léta pečují o přírodu a krajinu v souladu se zákony na ochranu přírody a krajiny," vysvětlují své stanovisko v dopise, který zaslali předsedovi vlády Petru Nečasovi.

Zatím se jim na příslušných místních i krajských úřadech životního prostředí nepodařilo se svými stížnostmi uspět. Podporu získali naopak u obecního úřadu Vítězná. „Z pohledu obce se jedná o velmi nešťastně zvolená místa výsadby," uvedl místostarosta Miroslav Krebs.

Rychle rostoucí dřeviny, v tomto případě japonské topoly, slouží především k výrobě dřevoštěpky pro elektrárnu Poříčí. „Zástupci společnosti Suhox Brno zde chtějí herbicidy zničit vše, co zde na druhově bohaté pastvině pod Krkonošemi roste a žije. Nakupují zde půdu, chemicky likvidují travní porosty a sázejí klony topolu," uvedla Ludmila Krejčová.

Přírodu neničíme

„Porosty rychle rostoucí dřeviny účinně pozitivně narušují funkční a biologickou jednotvárnost intenzivně zemědělsky využívané krajiny," ohradil se Ludvík Šebík, jednatel společnosti Suhox. Naopak tak mohou být přínosem.

„Přispívají k vytváření přirozenější mozaikovité struktury krajiny a tím významně snižují půdní a větrnou erozi, současně zvyšují retenční schopnost krajiny jako celku. Na rozdíl od intenzivní rostlinné výroby běžné v zemědělském hospodaření trvale obohacují stanoviště humusem. Z hlediska vlivu na živočichy jsou tyto porosty vhodnou klidovou zónou pro úkryt běžné fauny," dodal Šebík.

Stejně tak odmítá, že by chemicky likvidovali půdu.

Zatím největší podporu získali manželé Krejčí u místopředsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiřího Olivy, který si lokalitu prohlédl osobně. „Jde o podobné zlatokopectví, jako v případě solárních elektráren. Nyní podnikatelé zase zamořují japonskými topoly rozsáhlé plochy v Podkrkonoší, které mění charakter krajiny," komentoval poslanec problém, o který se delší dobu zajímá.

Proti tomuto názoru se jednatel Ludvík Šebík ohradil. „Pěstování rychle rostoucích dřevin nemá se zlatokopectvím nic společného, tato plodina ani není podporována státní dotací jako například řepka. Zatímco solární elektrárny jsou stavbou umístěnou do volné krajiny, tyto porosty jsou porosty dřevin obdobné porostům jiných dřevin v krajině," dodal.