Z židovského hřbitova toho ve městě mnoho nezbylo. Respektive téměř nic. K trvalému připomenutí místa i lidí, výrazně spjatých s historií regionu, směřuje snaha Občanského sdružení za obnovení památky židovského hřbitova.

Projekt výstavby pomníku vznikl před čtyřmi lety. Tehdy byla odhalena Davidova hvězda nedaleko zbořené synagogy. Ta, stejně jako hřbitov, byla zničena v šedesátých letech, údajně kvůli stavbě nové silnice. Zmizely tak dvě nejvýznamnější památky na židovskou komunitu.

Ve tvaru hvězdy

Autorem díla je mladý sochař Ota Černý. Právě on je spolu s Vojtěchem Valtrem také tvůrcem návrhu pomníku, který by měl stát na místě židovského hřbitova. „Vznikl v roce 1885, používal se do začátku druhé světové války," vysvětlila Eva Nosková, jedna z posledních žijících členek židovské komunity ve Dvoře Králové. Ta také stojí  za nápadem postavit tu pomník který by měl mít tvar Davidovy hvězdy. Složený je ze šesti jehlanů o výšce tří metrů. Do vnitřku monumentu bude možné vejít po několika schodech, v noci bude plastika osvětlena zevnitř. Původně se počítalo, že vlastní tělo bude z betonu, na něm potom mělo být obložení ze tří druhů ušlechtilého kamene. Cena se měla pohybovat kolem dvou milionů korun.

Nyní ale z důvodu finančních vznikla upravená verze. „Pomník bude bez obložení, celý z betonu. Na stélách z vnitřní strany budou kovové destičky se jmény lidí, kteří tu zemřeli a jsou zde pochováni. Cena se tak sníží asi na 700 až 800 tisíc," vysvětlil autor návrhu Ota Černý. Pozemky patří z velké části židovské obci. Peníze na výstavbu chtějí organizátoři získat především z různých fondů a dotací. Se spoluúčastí města nepočítají, to ale projekt morálně podporuje. „Podařilo se nám oslovit některé sponzory, kteří uvažují o podpoře výstavby. Pokud se vše vyvine dobře, mohli bychom příští rok zahájit první práce," doplnil Černý.

Pokračují také práce ve vyhledávání dokumentů. Díky Městskému muzeu se podařilo například najít další snímky ještě fungujícího hřbitova. „Velice zajímavý je plánek s rozmístěním jednotlivých náhrobků a popisem jejich majitelů," doplnil Černý.

Akce na podporu

Sdružení už uspořádalo několik koncertů a akcí na podporu projektu. Podílelo se nedávno na koncertu v ZUŠ, na výstavě o Židech na Královédvorsku. Zatím poslední akcí byl víkendový DéKá Fest na Tyršově koupališti. Zúčastnilo se ho 240 lidí. Benefice tak nepřinesla pro sdružení žádné peníze, ale alespoň více propagovala myšlenku postavit pomník. „Do konce roku chceme ještě uspořádat nejméně jednu akci," uzavřel Ota Černý.

Židovský hřbitov, založený v roce 1883, měl rozlohu asi 1330 m2. Používán byl do II. světové války. Po válce chátral, až byl v roce 1960 zlikvidován. Při tom byla zbořena márnice, ohradní zeď a odstraněny byly i náhrobky. Plocha hřbitova byla přeměněna na park, zachovány zůstaly původní stromy po obvodu hřbitova a torzo mohutného klasicistního náhrobku, u kterého jsou uloženy fragmenty cca 30 dalších stél.

Další informace o projektu a také historii židovské komunity ve Dvoře Králové najdete na stránkách www.d-k-cemetery.cz.

PROJEKT VÝSTAVBY POMNÍKU prezentoval na hudebním Dé Ká festu ve Dvoře Králové spoluautor návrhu Ota Černý. I když benefiční akce peníze na podporu projektu nepřinesla, pomohla alespoň k popularizaci záměru.