„Dlouhodobě věnujeme pozornost zlepšení požární infrastruktury, a to i v městských částech Žireča Verdek, kde máme výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Rekonstrukce požární nádrže je takjedním z dalším z kroků, které jsme se v této oblasti rozhodli realizovat. Výsledkem bude mimo jiné lepšíochrana obyvatelstva a majetku před požáry,“ říká starosta Jan Jarolím.

Požární nádrž se nachází zhruba uprostřed Žirče v blízkosti Žirečského potoka a budovy hasičskézbrojnice. Rekonstrukce bude zahrnovat demolici nápustného objektu, odbahnění, rekonstrukci stávajícínádrže a také zpevnění přístupové komunikace. „Původní napájení nádrže bylo vybudováno zeŽirečského potoka pomocí vzdouvacího objektu. Toto nápustné zařízení je ale ve špatném stavu, hrazenípotoka již neumožňuje a nadále se nebude využívat. Nově bude požární nádrž napouštěna přepadovouvodou z artézského vrtu,“ popisuje práce Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správymajetku na královédvorském městském úřadě.

Po dokončení rekonstrukce bude požární nádrž znovu plně funkční a hasiči ji budou moci využít jakodoplňkový zdroj vody pro hašení požárů. „V případě vzniku požáru je rychlý přístup k dostatečnémumnožství vody klíčový. Bez funkční požární nádrže jsou hasiči odkázáni na jiné zdroje vody, které mohoubýt omezené nebo nedostatečné,“ vysvětluje krizový manažer města Pavel Lev.

Město Dvůr Králové nad Labem za rekonstrukci požární nádrže zaplatí zhruba 1,25 mil. Kč včetně DPH,část by však mohla pokrýt dotace, o kterou bude žádat prostřednictvím MAS Královédvorsko. „Už nazpracování projektové dokumentace, která stála necelých 120 tisíc Kč, město získalo odKrálovéhradeckého kraje dotaci ve výši 80 tisíc Kč. Nyní budou kolegové z odboru RISM připravovatdalší žádost o finanční prostředky z 61. výzvy IROP – Hasiči, které by mohly pokrýt část stavebníchnákladů,“ dodává Pavel Lev.