Při té první letos v létě byla cena devítinásobná. Nikdo se do ní nepřihlásil. V loňském roce Správa železnic (SŽ) neúspěšně nabízela trať k převzetí Ředitelství silnic a dálnic, které bude v této lokalitě stavět dálnici D11. Jaký bude další osud žacléřské železnice, pokud ani teď nikdo neprojeví zájem? Zástupci Správy železnic Deníku přiblížili další postup. Jedním z možných scénářů je, že lokální dráhu a nádražní objekty získá ministerstvo obrany.

"Pokud se nenajde zájemce ve druhé veřejné soutěži, bude vyhlášena třetí. Pokud se ani poté nenajde zájemce o regionální dráhu, bude majetek dráhy bezúplatně nabídnut ministerstvu obrany z důvodu zachování majetku pro potřeby obrany státu," vysvětlila postup mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

O pořízení dráhy v Žacléři uvažuje spolek Přítel Krkonošského metra, který se zabývá drážní problematikou v Krkonoších a na lokální trati Rokytnice nad Jizerou - Martinice v Krkonoších chce testovat provoz speciálních vlakotramvají.

Osud vlakového nádraží není lhostejný ani městu Žacléř. U něj je však zásadním problémem podmínka pětileté provozuschopnosti dráhy. "Trať teď kupovat nebudeme. Nicméně máme zájem, aby na dráze jezdily šlapací drezíny jako turistická atrakce," řekl starosta Žacléře Aleš Vaníček. "Uvidíme, jak dopadne druhé kolo veřejné soutěže. Pokud nedojde k prodeji, budeme zvažovat, jak se zapojit do případného třetího kola prodeje," dodal Vaníček.

Pokud nebude mít ministerstvo obrany o převod dráhy zájem, bude následovat podle mluvčí Správy železnic nabídka bezúplatného převodu na kraj, obce či svazky obcí. "V případě takového převodu platí podmínka, že majetek po dobu pět let nezcizí," uvedla Radka Pistoriusová.

Správa železnic zařadila do veřejné soutěže podmínku pětileté udržitelnosti žacléřské dráhy kvůli tomu, aby nedošlo k případnému rozprodeji majetku dráhy. "Aby se zamezilo možné koupi dráhy subjekty, které nemají zájem ji provozovat a jejichž cílem je pouhý rozprodej majetku, je ve veřejné soutěži se sníženou minimální cenou požadován závazek kupujícího, že dráhu jednak bude provozovat podle zákona o dráhách po dobu minimálně 5 let a pro zajištění tohoto závazku poskytne před podpisem kupní smlouvy prodávajícímu garanci za provozování dráhy ve formě bankovní záruky," upřesnila Pistoriusová.

Pokud nebude mít ministerstvo obrany, kraj ani obce o převod zájem, do jednoho roku od posledního úkonu v nabídce na převod dráhy bude zahájen správní proces zrušení dráhy. Majetek zrušené dráhy, do kterého patří nádražní budovy v Žacléři a Lamperticích, následně opět nabídne SŽ k bezúplatnému převodu do vlastnictví kraje či obcí k jinému využití ve veřejném zájmu.

Správa železnic v současné době připravuje prodej i jiných drah. Prodeje všech těchto drah jsou však zatím pouze v přípravné fázi posuzování technických podmínek případného prodeje a záměr prodeje nebyl schválen předepsaným schvalovacím procesem.

Na železniční trati Královec - Žacléř od roku 2009 nejezdí vlaky v pravidelné dopravě, občas se tam objeví mimořádný vlak železničních nadšenců. Už v roce 2010 žádala Správa železnic o zrušení celého úseku. Pak vzala žádost zpět, neboť se objevili zájemci o převzetí a provozování dráhy. Na trati je prakticky nereálné obnovení každodenního provozu, vlak ze Žacléře do Trutnova přes Královec je dobou jízdy naprosto nekonkurenceschopný silniční dopravě a po vybudování dálnice se tento rozdíl ještě prohloubí. Trať vznikla v roce 1882 jako odbočka od dříve postavené trati z Trutnova do polské Lubawky.