„Kromě již zpřístupněného pavilonu pro tučňáky brýlové v královédvorské zoo vznikne v prostorech uvolněných po demolici bývalé slévárny rozsáhlá expozice West Cape představující prostředí a druhy jihozápadní Afriky. V rámci projektu se dobudují vodní nádrže se zázemím pro zvířata, které návštěvníkům přiblíží krásu a pestrost vodních biotopů této části Afriky. Na polské straně hranice zase vyroste moderní budova vodního světa s exotickými druhy ryb a dalšími vodními živočichy,“ upřesnil náměstek Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního prostředí.

Královédvorská expozice vzniká v areálu sousedícím se správní budovou zoo a pro návštěvníky se stane dalším lákadlem. Vzniknou zde nové voliéry a nádrže pro plameňáky, kolpíky, pelikány africké i čápy sedlaté. Součástí projektu například bude i nový výběh pro hyeny.

Další částí, která představuje prostředí, kde se oceán setkává s pouští, je již návštěvníkům zpřístupněná expozice tučňáků brýlových, které královédvorská zoo získala z Nizozemí. Rozlohou je expozice největším zařízením svého druhu v Česku.

Všechny vzájemně propojené expozice vytvoří naučnou stezku a návštěvníkům umožní pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí, aniž by je rušili. Na konci této stezky bude nový portál o části vodního světa pod hladinou a návštěvníky pozve do zoologické zahrady v polské Opoli, která je součástí projektu Vodní svět polsko-české pohraničí. 

S financováním pomáhá dotační Program Intrerreg Česko-Polsko, který podporuje regionální a místní projekty připravované ve spolupráci partnerů z obou stran hranice, kdy hlavním partnerem Vodního světa je město Opole. Královédvorská zahrada prostřednictvím tohoto subjektu čerpá dotaci přibližně 48 milionů korun, zbytek peněz na další část projektu ve výši 64 milionů korun si zajišťuje z vlastních prostředků. Ukončení akce, která kromě stavební části také zahrnuje opatření na podporu příhraničního cestovního ruchu, mají obě zoologické zahrady v plánu na konci prosince 2023.

"Královédvorská zoo, pro návštěvníky známá jako Safari Park Dvůr Králové, patří k největším zoologickým zahradám v republice. Jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj a v loňském roce vynaložil na její provozní náklady například na krmiva, veterinární péči a mzdy ošetřovatelů necelých 62 milionů korun a deseti miliony přispěl na investice," vyčíslila mluvčí krajského úřadu Martina Svatoňová.

Ředitel safari parku Přemysl Rabas doplnil, že dlouhodobá podpora kraje coby zřizovatele je pro zoo velmi významná. "Jsem rád, že se díky podpoře kraje povedlo tentokrát vybudovat v areálu něco opravdu mimořádného, co tu dosud nebylo. Věřím, že West Cape ještě upevní atraktivitu safari parku a přiláká další milovníky přírody.“

Safari park dnes představuje největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Mnohé z nich jsou vážně ohrožené a řadu jich safari park vrátil zpět do přírody. Odborníci ze Dvora Králové vedou i mezinárodní konsilium vědců BioRescue, které usiluje o záchranu nosorožce bílého severního před vyhubením. Návštěvníci mají také možnost využít Safaribusy, Afrika trucky či vlastním vozem projet Africké safari Josefa Vágnera, které bylo v roce 2016 prohlášeno za kulturní památku.