„Většina z vás se práci s dětmi věnuje již mnoho let, podporujete je ve sportovních a dalších činnostech, které určitě v budoucím životě využijí. Mám k vám velký respekt a úctu, a to nejen jako hejtman, ale i jako otec, který na vlastní oči pozoruje zapojení svého malého syna do sportovních aktivit, vnímá jeho nadšení a chuť něco dělat, něco dokázat, a to hlavně díky vám, kteří svůj volný čas věnujete právě dětem. Za nás jako za kraj mohu slíbit, že budeme přemýšlet, jak ve spolupráci s městy a obcemi ještě daleko lépe a systémově volnočasové aktivity a sport podporovat. Je to i investice do budoucnosti našeho regionu, neboť všechny tyto aktivity pomáhají rozvíjet fyzické i duševní schopnosti těch nejmladších, kteří jsou potenciálními lídry a tvůrci změn nejen v našem kraji, ale v celé společnosti,“ řekl na slavnostním setkání hejtman Martin Červíček.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže patří mezi priority Královéhradeckého kraje a je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků.

„Ocenění patří těm, kteří svůj volný čas věnují dětem a mládeži, předávají jim své zkušenosti z různých oblastí, vedou je například ke sportu, lásce přírodě a učí je tak smysluplně využít své osobní volno. Mnozí z těchto dobrovolníků se nezištně věnují této činnosti desítky let, a proto na ně chceme upozornit, poděkovat jim za práci, která má pozitivní dopad na celou společnost,“ řekl náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství.

Královéhradecký kraj oceňuje dobrovolníky od roku 2014 a nominaci podávají právní subjekty. Nominovaní dobrovolníci musí splňovat několik podmínek: nebyli oceněni v posledních třech letech, práci s dětmi nebo mládeží se věnují minimálně tři roky a zároveň působí v neziskové organizaci nebo školském zařízení sídlícím v našem kraji. Nominace hodnotí odborná komise a krajská rada. 

Letošní ocenění získali:

Manželé Čapkovi pracují v TJ Sparta Úpice, v oddíle ČASPV. Petr již 21 let a jeho žena Dominika úctyhodných 18 let. Kromě pravidelných hodin v tělocvičně či venku jsou manželé Čapkovi dlouholetí pořadatelé letních táborů, regionálních a krajských soutěží, ale i dalších akcí pořádaných tělovýchovnou jednotou. Petr od roku 2012 přidal k této pestré škále aktivit také práci v Regionálním centru sportu pro všechny v Trutnově. 

Roman Frajvald působí pod TJ Spartak Opočno a nominovala jej Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny. Jak uvedli zástupci navrhovatele: s jeho příchodem do Bílého Újezdu se život pro děti a mládež v této obci naráz změnil…Založil při ZŠ sportovní kroužek a věnuje velkou část svého volného času právě práci s dětmi a mládeží ve věku 4 až 12 let. Ukazuje jim, že sportovat se dá i pro zábavu. S dětmi dělá atletiku, gymnastiku, běhání v přírodě, různé kolektivní i další sporty a s dětmi se účastní ročně více než 15 závodů. Roman je kromě toho také instruktorem, řidičem, organizátorem, rozhodčím.

Karla Hellingerová je dlouholetou trenérkou sportovní gymnastiky působící ve Spartaku Trutnov, který ji na udělení ceny Zlatá koruna KHK nominoval. Sama se věnovala sportovní gymnastice do 14 let a po skončení aktivní sportovní kariéry se začala věnovat trenérství. Kromě trenérské činnosti je také rozhodčí gymnastiky a teamgymu, ale také úspěšná autorka článků publikující na internetu i v tištěných médiích. V loňském roce se intenzivně věnovala dvěma svěřenkyním a dovedla je až na ME v teamgymu.

Iva Horná pracovala jako dobrovolnice již při studiu na střední škole v Hradci Králové a později se 10 let věnovala práci s dobrovolníky v Domově pro seniory, R. Frimla v Trutnově. Od roku 2019 převzala na škole péči o dobrovolníky. Pod křídly Charity Trutnov, která zajišťuje dobrovolníky také pro Azylový dům pro matku a dítě, Domovy pro seniory, Psí útulek, Nemocnice Trutnov a Náchod, paní Iva Horná ve svém volném čase získává pro dobrovolnickou práci mladé lidi, vede je k jejich cílům a umí jejich úspěchy i propagovat směrem k veřejnosti.

Tomáš Indruch po konci své závodnické kariéry, kdy více než 15 let reprezentoval ČR a získal medaile jak na seniorském MS a ME a byl i účastníkem dvou Letních olympijských her (Athény, Sydney), se stal dobrovolným trenérem v oddíle Klubu vodního slalomu Hradec Králové.Zde již přes osm let působí celoročně jako trenér mládeže. Za jeho působení vybojovali jeho svěřenci na MČR žáků několik medailí a vyhráli České poháry žáků. Zúčastnili se i mezinárodních závodů ECA-CUP v Roudnici nad Labem a Slovenském Čuňovu, kde ve svých kategoriích vybojovali příčky nejvyšší. Na letní ODM 2022 v Olomouckém kraji byl Tomáš Indruch trenérem a vlajkonošem naší krajské výpravy a jeho svěřenci přivezli 3 stříbrné a 5 bronzových medailí.

Jaromír Indruch se ve svém volném čase věnuje přes 15 let celoroční trenérské činnosti. V oddíle Klubu vodního slalomu, který jej nominoval, vychovává mladé slalomáře. Za trvání jeho trenérské aktivity získali jeho svěřenci nespočet titulů mistra ČR, jak v žákovských, tak i dorosteneckých nejvyšších soutěžích. Byli a jsou součástí juniorské reprezentace ČR, kde získali jak tituly mistrů světa, tak i mistrů Evropy. V minulém roce dokonce přivezla jeho svěřenkyně z juniorského z ME dva tituly a dvě stříbra a na MS vybojovala také dva tituly. Petr Ježek je dlouholetým členem oddílu rychlostní kanoistiky Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové. V mládí byl mnohonásobným mistrem republiky na kajaku.Později se začal věnovat trénování dětí a vychoval mistry republiky i reprezentanty ČR. S úspěchem trénoval i své děti, syn Tomáš pokračuje v rodinné tradici a v současné době je trenérem českého reprezentačního družstva.

Petr Ježek je členem výboru v oddíle rychlostní kanoistiky, servisoval a řídil oddílový autobus, pracuje jako správce loděnice, a i přes svůj pokročilý věk stále pomáhá při práci s dětmi a při přípravách závodů i Sokolského příměstského kempu. S žádostí o pomoc se na něj oddíl může obrátit už přes 60 let.

Jitka Karešová je členkou a cvičitelkou Tělocvičné jednoty Sokol Dvůr Králové n. L. od roku 1993. Nejprve cvičila s dcerou v oddíle rodičů s dětmi, kde začala brzy pracovat jako cvičitelka a podílela se na nácviku sletové skladby pro rodiče s dětmi. V dalších letech pokračovala v práci v oddíle rodičů s dětmi a vzala si na starost oddíl aerobiku pro ženy. Dvacet let vede oddíl rodičů a dětí, postupně se zapojila do cvičitelské práce v oddíle gymnastické přípravky a všestrannosti žactva. Deset let patřila mezi vedoucí na sokolském táboře a také do týmu kuchařek. Podílí se na celé řadě akcí pro cvičence i širokou veřejnost, jako jsou šibřinky, stezky v přírodě, balonkiády a další aktivity. Byla zvolena náčelnicí jednoty a teď již několikáté období je starostkou Sokola.

Markéta Kozáková před 12 lety založila minivolejbalový kroužek pro vesnické děti. V začátcích trénovala 12 dětí společně s dalším trenérem. Postupně se ale oddíl rozšířil na 30 a nakonec až na 50 dětí v několika věkových kategoriích s 6 trenéry. Markéta je trenérkou volejbalu III. třídy, podílí na přípravě a realizaci každoročních letních kempů a v letošním roce i zimního soustředění. Je organizátorkou dětských a sportovních dnů, dětem připravuje také výlety na kolech spojené s beachvolejbalem a s dětmi se účastní krajských volejbalových soutěží. Markéta Kozáková je dobrovolníkem na svém místě a volejbalem prostě celoročně žije a s ní i děti ve spor voním klubu SK RUCHADLO ZÁJEZD.

Libor Kračmar pracuje ve Sportovním střeleckém klubu Třebeš jako dobrovolný trenér mládeže již 20 let. Pod jeho vedením se připravovala a připravuje celá řada mladých sportovců, včetně pěti juniorských reprezentantů. I jeho zásluhou se může Sportovní střelecký klub Třebeš pyšnit nemalým počtem úspěchů z vrcholných domácích, ale i mezinárodních soutěží, které mladí střelci dosáhli - 19 medailí z významných mezin. soutěží, 35 medailí z Mistrovství ČR - a 13 medailí z Českého poháru. Od roku 2013, kdy byla do programu LODM poprvé zařazena sportovní střelba, se zúčastnil všech ročníků olympiády mládeže jako trenér a vedl úspěšné sportovní střelce našeho kraje s celkovou bilancí 6 medailí (2 - 2 - 2). Od roku 2009 aktivně pracuje jako člen komise mládeže krajského sdružení Českého střeleckého svazu.

Dagmar Mičková je dlouholetá úspěšná trenérka mládeže házenkářského klubu HBC Jičín. Jako trenérka několika mládežnických kategorií je se svými svěřenci prakticky v každodenním kontaktu. U mladých házenkářů, ale jejich rodičů, je díky svému přátelskému přístupu velmi oblíbená. Se svými týmy dosáhla mnoha skvělých úspěchů včetně zisků titulů Mistra ČR minižáků, mladších a starších žáků. Naposledy ovládli jičínští minižáci pod jejím vedením neoficiální mistrovství ČR, které se konalo ve dnech 16. - 18. 6. 2023 v Liberci. Z pohledu mezinárodní úrovně bylo fantastickým úspěchem prvenství mladších žáků na největším evropském mládežnickém turnaji Prague Handball Cup.

Petr Reich je hlavním trenérem a vedoucím oddílu kanoistiky TJ Černožice již více než 20 let. Je jedním z hlavních organizátorů závodů v Černožicích. Jako trenér 2. třídy se celoročně připravuje tréninkové plány, organizuje a osobně vede tréninky. Víkendy tráví s oddílem na závodech nebo na soustředěních. Dovedl několik závodníků na mezinárodní soutěže, k účasti na závodech Olympijských nadějích, a dokonce až na juniorská Mistrovství světa. Ve volném čase se věnuje údržbě areálu a činnosti ve výboru kanoistiky i celé TJ Černožice, zajišťuje finanční prostředky pro provoz oddílu z dotačních programů, tak od sponzorů.

Pavel Strasser je dlouholetý trenéra mládežnické kopané TJ Spartak Pilníkov, který svou dobrovolnickou činnost vykonává od roku 2009. V Pilníkově založil oddíl fotbalové přípravky a v něm spojil děti z okresu Trutnov a z obcí Pilníkov a Starých Buků. Díky jeho aktivitě se Pilníkov v roce 2018 mohli pochlubit 3 přihlášenými fotbalovými mládežnickými družstvy a to starší přípravkou, mladšími žáky a dorostem. Se svými svěřenci Pavel sbírá úspěchy v soutěžích okresního fotbalového svazu. Od samého zrodu byl u všech tréninků, zápasů, náborů a také mezinárodních přátelských turnajů. Pavel Strasser je nejenom trenérem, ale také dlouholetým hráčem a také členem výkonného výboru TJ Spartak Pilníkov. Všechen svůj volný čas věnuje dětem, každoročně s nimi absolvuje zimní soustředění v Krkonoších a v Pilníkově, ale i širokém okolí je vzorem všem, kdo rádi sportují.

Adam Zvára je dobrovolníkem v junáckém středisku Hraničář Trutnov. Tuto dobrovolnickou činnost vykonává již od svých 13 let. V roli vedoucího či organizátora byl již na 7 skautských 14denních táborech. Adam Zvára se aktivně podílí na vedení skautského oddílu, jedenkrát týdně vede skautské schůzky a každý měsíc organizuje skautské výpravy. Je také zástupcem vedoucího skautského rádcovského kurzu pro okres Trutnov, který vychovává nové rádce ve věku 12 až 15 let z celého trutnovského okresu.