Další etapou je oprava přiléhajících ploch k budově radnice, rekonstrukce chodníků, zpevněných úseků mezi centrem a objekty směrem k bývalému kinu včetně renovace veřejného osvětlení.

Poslední investicí bude oprava fasády úřadu a výměna oken. Městys se na projektu podílí částkou půl milionu korun. První část díla byla včera slavnostně završena otevřením zmodernizované knihovny v přízemí budovy radnice.

Hosté byli překvapeni rozšířením původních prostor, neboť knihovna nyní zabrala i sousední byt. Vyměněna byla okna, dveře, pořízen nový nábytek, dataprojektor a tři počítače, které jsou plně k dispozici veřejnosti.

Setkávat se tu budou nejen čtenáři, ale i účastníci besed a přednášek. Fungovat zde bude i infocentrum. Zdejší knihovník Petr Pavel říká: „Výsledkem jsem nadšený. Zvu k nám nejen čtenáře, ale klidně u nás mohou lidé počkat na autobus, přijít pro informace nebo využít zdarma internetu,“ konstatuje.

Na Pecku se přijela podívat ředitelka Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně Jana Benešová. Deníku sdělila: „Moje knihovnické srdce plesá.“

Ředitelka Jana Benešová pokračovala: „Knihovna je pěkná, uživatelsky přívětivá, milá. Poděkování si určitě zaslouží představitelé obce, že dokázali sehnat prostředky. Patří jim dík i za to, že pochopili, že instituce jako je knihovna je v obci důležitá, vykonává funkci centra vzdělávání a je určena i pro využívání volného času.“

Nové prostory si přišla v pondělí prohlédnout i sedmaosmdesátiletá Jiřina Špůrová, nejstarší zdejší čtenářka. „Je to pěkné. Moc se mi tu líbí. Já žiju v pečovatelském domě, a tak donáším knihy i ostatním. Taky sem chodím na besedy. Teď to bude určitě lepší, je zde větší prostor, tak už se moc těším.“ Paní Špůrová čte ráda knihy o cestování, láká ji i dobrodružství, ale nezříká se ani románů.

Iva Kovářová