Pomocí několika desítek jednoduchých znaků se matky mohou se svými dětmi dorozumět ještě dřív, než začnou verbálně komunikovat. Batolata tak dokáží vyjádřit, co chtějí a co je zajímá. První kurzy na Trutnovsku proběhly závěrem června. „Zájem o znakovou řeč roste, ale pořád je řada lidí, kteří o znakování vůbec netuší,“ říká instruktorka Lenka Bittnerová, která setkání s rodiči a jejich dětmi v regionu pořádá. Do konce letošního roku se kurzy uskuteční v Trutnově, Dvoře Králové a Vrchlabí.

Dorozumí se dřív, než začne mluvit

„Výuku“ speciální znakové řeči je možné zahájit již po prvních měsících života. „Nejlépe je začít kolem šestého měsíce věku, kdy dítě začíná ukazovat na předměty kolem sebe a čeká reakci rodičů. Děti se brzy naučí, že znakování je mnohem lepší a zábavnější způsob komunikace než pláč nebo vztekání,“ vysvětluje Bittnerová, která znakovou řeč „vyzkoušela“ také na vlastním synovi.

Netradičnímu způsobu komunikace se děti můžou učit později. „Není pozdě ani ve čtrnácti měsících. Znakování má význam i pro děti, které už pár slov znají, pokud pořád existují věci, osoby či zvířata, o nichž se chtějí bavit, ale neumějí je říci. Děti se učí znaky jen pro slova, která ještě neumějí vyslovit a postupem času, jak se dítě učí vyslovit nová slovíčka, znaky se začnou samy vytrácet,“ dodává instruktorka.

Kurzy navštěvují rovněž otcové rodin

Podle odborníků má metoda vliv na pozitivní rozvoj batolat, navíc posiluje dětkou sebedůvěru a významně upěvňuje vztah dítě – rodič. Kromě dvouhodinových výukových seminářů rodiče, kde se účastníci pod vedením instruktorky s metodou a prvními znaky seznámí, existují šestitýdenní kurzy pro rodiče a děti (každý týden jedna hodina). Ani účast otců není na těchto akích nic extra výjimečného. „Tatínkové bývají zpočátku skeptičtí, ale odcházejí nadšení a připraveni začít,“ tvrdí Bittnerová. Zájemci mohou navíc navštěvovat individuální semináře.

Program znakové řeči pro slyšící batolata má kořeny v USA. Na půdě kalifornské Davis University svébytnou metodu před více než dvaceti lety vyvinuly profesorky psychologie Linda Acredolo a Susan Goodwyn. „Většina znaků je převzata z americké znakové řeči pro neslyšící ASL, a je uzpůsobena motorickým dovednostem batolat,“ podotýká Lenka Bittnerová. Děti si podle ní navíc mohou vymýšlet i vlastní znaky. U nás se metoda začala rozmáhat loni v dubnu, poté co ji do země přivezla Čechoameričanka Michaela Tilton.