Reagovali tak přítomní nájemníci, kterým se nelíbí podmínky, za kterých jim chce město byty k odprodeji nabídnout. Navrhovaná cena se jim zdá vysoká s ohledem na stav nemovitostí i s ohledem na poplatky, které se v minulosti za obytnou jednotku v majetku města platili v okolních bytech.

Město privatizaci bytového fondu původně ukončilo. Nyní, s ohledem na finanční problémy, zastupitelé rozhodli o další vlně prodeje. Nájemníci vybraných domů si tak mohou svůj byt koupit za dvě třetiny odhadní ceny, pětatřicet procent odhadní ceny pozemku a část nákladů za rekonstrukce v posledních třech letech.

Občané vs město

A to se stalo jablkem sváru mezi občany a vedením města. „Dvaadvacet let si tam děláme všechny opravy sami, byty jsou v záplavové zóně, takže sklepy nelze používat. A teď máme zaplatit asi 800 tisíc,“ upozornil jeden z nájemníků. Další připomněli na jednání zastupitelů, že domy se často stavěly v akci Z, město do nich neinvestovalo mnoho let a především, že při privatizaci, kdy byty v sousedních, podobných domech, stály dvacet tisíc korun, si je koupit nemohli. „Pod mostem není ostrov, abychom si tam postavili stan,“ rozčilovala se jedna z nájemnic.

Nemohou prý jinak

Zástupci města naopak argumentovali tím, že nemohou jednat jinak. Privatizace skončila a tak by se byty měly prodávat za tržní cenu. Občané tak díky městu dostávají vlastně slevu. „Jiný způsob prodeje možný není,“ vysvětlila starostka Edita Vaňková. Místostarosta Jan Bém navrhl, aby se zájemcům o koupi odpustila cena za náklady rekonstrukcí v letech 2009 až 2011. V minulosti někteří nájemníci koupili své byty za 180 tisíc korun a vzápětí je prodali za tržní ceny,“ připomněl Bém.

Protože se nepodařilo najít shodu, vyhlásila starostka přestávku a dohadovací řízení. Po něm znovu předložila původní návrh, který byl schválen. Na to jeden z občanů reagoval slovy“ lidé vás nezajímají, děláte to pro sebe,“ a rozezlen odešel z jednacího sálu.

K prodeji jsou určeny především starší domy na Benešově nábřeží, nájemník není povinen si svůj byt koupit. Město ho ale může prodat třetí osobě, ale i s nájemníkem. K tomu ale dosud docházelo jenom ve výjimečných případech.

Bedřich Machek